Logo-jacek

webinar pt. Pomoc materialna dla studentów - zmiany w prawie - aktualne orzecznictwo - wybrane problemy

 

Data: 31 stycznia 2023 r. w godz. 9.00-11.50.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

 

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie).

 

Szkolenie adresowane jest do tzw. liderów stypendialnych - osób odpowiedzialnych za pomoc materialną w szkole wyższej. Formuła webinaru polega na prezentacji ostatnich zmian w prawie, a także omówieniu najnowszego orzecznictwa i problemów, z jakimi stykają się organy stypendialne.

 

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • wyższy próg dochodowy - dlaczego od semestru letniego (?)
  • wyższy limit sumy stypendium socjalnego i stypendium rektora
  • nowa decyzja czy zmiana dotychczasowej (?)
  • prawidłowa wykładnia ograniczenia zawartego w art. 93 PSWiN
  • błędy organów w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych
  • opiekun faktyczny studenta a trudna sytuacja materialna

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

 

Opłata obejmuje udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu i wynosi 250 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl