Logo-jacek

Webinar pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. dochody zerowe

 

Data: 24 i 26 stycznia 2023 r. w godz. 9.00-11.50.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

 

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie).

 

Tematyka webinaru koncentruje się wokół sytuacji studentów ubiegajacych się o stypendium socjalne, a jednocześnie wykazujących niewielkie, albo wręcz zerowe dochody. Podczas spotkania zostaną omówione stany faktyczne, w których studenci powoływali się na otrzymywanie pomocy ze strony osób, które np. nie są zaliczane do rodziny studenckiej, jednocześnie podtrzymujac chęć ubiegania się o stypendium socjalne. Zaprezentowane zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje jak należy postępować z takimi wnioskami.

 

Formuła dwudniowego kursu opiera się na założeniu, że podczas I dnia omówione zostaną zasady postępowania z wnioskiem studenta wykazującego dochody zerowe (w praktyce chodzi o próg 0-600 zł), następnie P.T. Uczestnicy będą mogli zgłaszać i przesyłać konkretne stany faktyczne, aby podczas II dnia wskazać, jakie pytania wskazać studentowi i jakie dokumenty mogą stanowić o przyznaniu stypendium, jak również kiedy będzie to niemożliwe. Dopełnieniem kursu będzie uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium.

 

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • wymóg przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • obowiązek współdziałania studenta z organem przyznającym stypendium
  • prawidłowa a wystarczająca treść zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 PSWiN
  • mechanizm postępowania w przypadku braku właściwego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • dopuszczalność przyznania stypendium na podstawie art. 88 ust. 5 PSWiN a reguła trzech pytań
  • stan faktyczny a ocena prawna przyjęta przez organ stypendialny
  • wyjaśnienia studentów a ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych
  • forma prawna rozstrzygnięcia w przypadku braku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • przykładowe uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego
  • projektowanie zmiany w zakresie art. 88 ust. 4-5 PSWiN

 

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata obejmuje udział w kursie (dwa spotkania, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu i wynosi 450 zł.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl