Logo-jacek

Webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych

Data: 29 września br., godz. 8.30-11.15.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program będzie aktualizowany z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa  Naczelnego Sądu Administracyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych

 

Program obejmuje (aktualizacja wkrótce):

 • obliczanie okresu 6 lat a dostęp do pomocy materialnej
 • obowiązki organu przyznającego stypendium socjalne
 • słuszność w prawie a stypendium rektora
 • zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu).

Udział wyłącznie w webinarze (1 dzień) wynosi 200 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Dla wygody P.T. Uczestników przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (1 dzień = 1 webinar, nie łączymy z kursami 3- i 4-dniowymi):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny = Vat. zw. (dotyczy również uczelni niepublicznych).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl