Logo-jacek

Szanowni Państwo,

 

w najbliższym czasie zapraszamy do udziału w projekcie:

 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - Jesienne Spotkanie Praktyków
  - II edycja (Warszawa 26 listopada 2019 r.) szczegółowe informacje

W 2020 r. zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach:

 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich

Szczegóły roześlemy w listopadzie br.

P.T. Osoby zainteresowane szkoleniem zamkniętym zapraszam do kontaktu:
- tel. 604 64 35 54
- e-mail: jacekpakula@gmail.com

W 2019 r. zorganizowalismy kolejne edycje naszych przedsięwzięć, a także nowe projekty, adresowane do P.T. Przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Nasze sukcesy to:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; organizowana począwszy od 2012 roku; największe branżowe wydarzenie od lat gromadzi osoby odpowiedzialny za tytułową pomoc materialną w szkołach wyższych i instytutach naukowych; VIII edycja miała miejsce w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r. i zgromadziała ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 uczelni z całej Polski (!) więcej informacji tutaj; kolejna IX edycja 8-10 czerwca 2020 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r.; III edycja odbyła się w Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. więcej informacji tutaj
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r.;  II edycja miała miejsce w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r. więcej informacji tutaj.

W zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oferujemy:

 • szkolenia zamknięte, organizowane wg zapotrzebowania Zamawiającego w siedzibie jednostki albo jako przedsięwzięcie wyjazdowe; atutem takich szkoleń jest uwzględnienie konkretnych wytycznych Zamawiającego. Szkolenia takie odbywają się w dogodnym terminie, a szczegółowa tematyka szkolenia ustalana jest w sposób w pełni indywidualny. Zajęcia odbywają się we wskazanym przez Państwa miejscu, np. dla większej liczby pracowników. 
 • seminaria otwarte, głównie 1-dniowe, adresowane, adresowane do konkretnych grup odbiorców. Zaletą jest możliwość wymiany doświadczeń uczestników reprezentujących różne ośrodki z całego kraju. Zakreślona jednodniowa formuła pozwala zaś w przystępny sposób zaprezentować wybrane zagadnienia, bez konieczności organizowania dłuższej przerwy w pracy. Dotychczas zrealizowaliśmy zajęcia nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, opłat za studia, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów, jakości kształcenia i obsługi studentów-cudzoziemców;
 • szeroko rozumiane doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania sądowoadministracyjnego. Nasza oferta obejmuje wsparcie na etapie wewnętrznym (tj. projektowanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej i innych aktów prawnych; ocena odwołań i skarg; przygotowanie wzorów decyzji stypendialnych), jak również sporządzenie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także projektów skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W przypadku zainteresowania służymy wsparciem, gdy idzie o działania o charakterze promocyjno-integracyjnym. Współtworzyliśmy Forum Pracodawców (WPiA UMK), uczestniczyliśmy w pozyskaniu dwóch grantów w kwocie 6 mln złotych w ramach programów NCBiR. Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu materiałów informacyjnych (typu Przewodnik dla studentów I roku); organizacji tzw. Dnia adaptacyjnego, obsługi mediów społecznościowych (Facebook, Instragram, Twitter), jak również systemu gadżetów promocyjnych. Jednocześnie uczciwość akademicka nakazuje przyznać, że nie podejmujemy się zleceń, które nie leżą w obszarze naszych zainteresowań i umiejętności - służymy wtedy pomocą co do wskazania potencjalnego, innego wykonawcy.

Zapraszam do kontaktu!

Jacek Pakuła
tel. 604 64 35 54