Logo-jacek

Szanowni Państwo,

 

w najbliższym czasie realizujemy:

 • seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegóły tutaj):
  • Warszawa (24 stycznia 2019 r.)
  • Kraków (6 lutego 2019 r.)
 • seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0 - II edycja, które odbędzie się w Toruniu w dniach 28-29 stycznia 2019 r. (szczegóły tutaj);
 • seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegóły tutaj)
  • Poznań (18 marca 2019 r.),
  • Warszawa (19 marca 2019 r.),
  • Kraków (20 marca 2019 r.).

W okresie kwiecień-czerwiec planujemy również 1- i 2-dniowe seminaria:

 • seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie 2.0 - Toruń, dwudniowe, kwiecień
 • seminarium pt. Studia doktoranckie i szkoły doktorskie w tzw. ustawie 2.0, Warszawa, maj
 • seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń, dwudniowe, maj

W 2019 r. zorganizujemy kolejne edycje naszych przedsięwzięć, a także nowe projekty, adresowane do P.T. Przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Nasze sukcesy to:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; organizowana począwszy od 2012 roku; największe branżowe wydarzenie od lat gromadzi osoby odpowiedzialny za tytułową pomoc materialną w szkołach wyższych i instytutach naukowych; VIII edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r. więcej informacji tutaj;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r.; III edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. więcej informacji tutaj
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r.;  II edycja odbędzie się w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r. więcej informacji tutaj.

W zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oferujemy:

 • szkolenia zamknięte, organizowane wg zapotrzebowania Zamawiającego w siedzibie jednostki albo jako przedsięwzięcie wyjazdowe; atutem takich szkoleń jest uwzględnienie konkretnych wytycznych Zamawiającego. Szkolenia takie odbywają się w dogodnym terminie, a szczegółowa tematyka szkolenia ustalana jest w sposób w pełni indywidualny. Zajęcia odbywają się we wskazanym przez Państwa miejscu, np. dla większej liczby pracowników. 
 • seminaria otwarte, głównie 1-dniowe, adresowane, adresowane do konkretnych grup odbiorców. Zaletą jest możliwość wymiany doświadczeń uczestników reprezentujących różne ośrodki z całego kraju. Zakreślona jednodniowa formuła pozwala zaś w przystępny sposób zaprezentować wybrane zagadnienia, bez konieczności organizowania dłuższej przerwy w pracy. Dotychczas zrealizowaliśmy zajęcia nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, opłat za studia, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów, jakości kształcenia i obsługi studentów-cudzoziemców;
 • szeroko rozumiane doradztwo prawne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania sądowoadministracyjnego. Nasza oferta obejmuje wsparcie na etapie wewnętrznym (tj. projektowanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej i innych aktów prawnych; ocena odwołań i skarg; przygotowanie wzorów decyzji stypendialnych), jak również sporządzenie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także projektów skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W przypadku zainteresowania służymy wsparciem, gdy idzie o działania o charakterze promocyjno-integracyjnym. Współtworzyliśmy Forum Pracodawców (WPiA UMK), uczestniczyliśmy w pozyskaniu dwóch grantów w kwocie 6 mln złotych w ramach programów NCBiR. Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu materiałów informacyjnych (typu Przewodnik dla studentów I roku); organizacji tzw. Dnia adaptacyjnego, obsługi mediów społecznościowych (Facebook, Instragram, Twitter), jak również systemu gadżetów promocyjnych. Jednocześnie uczciwość akademicka nakazuje przyznać, że nie podejmujemy się zleceń, które nie leżą w obszarze naszych zainteresowań i umiejętności - służymy wtedy pomocą co do wskazania potencjalnego, innego wykonawcy.

Zapraszam do kontaktu!

Jacek Pakuła
tel. 604 64 35 54