Logo-jacek

Szanowni Państwo,

w okresie styczeń-czerwiec 2020 zorganizowane zostaną:

 • seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń 24-25 lutego 2020 r. (szczegóły)
 • seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pierwsze doświadczenia i problemy uczelni Wybrzeża, Gdańsk, 26 lutego 2020 r. (szczegóły)
 • seminarium pt. Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (Poznań 2 marca 2020 r. - Kraków 3 marca 2020 r. - Warszawa 4 marca 2020 r.) (szczegóły)
 • seminarium pt. Doktoranci i szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Toruń 11-12 maja 2020 r. (szczegóły)
 • seminarium pt. Studia doktoranckie: nowe prawo a dotychczasowe zasady, Toruń 13-14 maja 2020 r. (szczegóły)
 • szkolenie pt. Regulamin świadczeń dla studentów, Warszawa 18 maja 2020 r. (szczegóły)
 • szkolenie pt. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów, Warszawa 19 maja 2020 r. (szczegóły)
 • szkolenie pt. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów, Warszawa 20 maja 2020 r. (szczegóły)

P.T. Osoby zainteresowane szkoleniem zamkniętym zapraszam do kontaktu: tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

Wkrótce nowe terminy:

 • seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce, Toruń (szczegóły)
 • warsztaty pt. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • warsztaty pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - postępowanie odwoławcze

 

W 2020 r. zapraszamy do udziału w kolejnych projektach:

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich, Toruń 17-19 marca 2020 r. (szczegóły)
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich, Toruń 30 marca - 1 kwietnia 2020 r. (szczegóły)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich, Toruń 21-22 kwietnia 2020 r. (szczegóły)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Toruń 8-10 czerwca 2020 r. (szczegóły)

 

W 2019 r. zorganizowalismy kolejne edycje naszych przedsiwzi, a take nowe projekty, adresowane do P.T. Przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa wyszego. Nasze sukcesy to:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; organizowana poczwszy od 2012 roku; najwiksze branowe wydarzenie od lat gromadzi osoby odpowiedzialny za tytuow pomoc materialn w szkoach wyszych i instytutach naukowych; VIII edycja miaa miejsce w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r. i zgromadziaa ponad 100 uczestników reprezentujcych blisko 50 uczelni z caej Polski (!) wicej informacji tutaj; kolejna IX edycja 8-10 czerwca 2020 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich, zorganizowana po raz pierwszy w odzi w dniach 3-5 kwietnia 2017 r.; III edycja odbya si w Toruniu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. wicej informacji tutaj
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich, zorganizowana po raz pierwszy w odzi w dniach 14-16 maja 2018 r.;  II edycja miaa miejsce w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r. wicej informacji tutaj.