Logo-jacek

 

Szanowni Państwo!

 

mam zaszczyt poinformować, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich odbędzie się w Toruniu w 2022 roku.

 

Przypomnieć należy, że pierwotnie konferencja planowana była na 2020 rok, ale z oczywistych wzgledów organizatorzy zdecydowali się przełożyć termin, aby obrady miały miejsce w możliwie komfortowych warunkach.

 

Komunikat I do pobrania

Dziś jednak wracamy do pomysłu organizacji konferencji. Przemawiają za tym nie tylko zmiany prawa, ale również doświadczenia związane ze wdrażaniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Planowana zaś data spotkania pozwala na przyjęcie, że nieprzewidziane dotychczas okoliczności związane z Covid-19 ustąpią, a obrady będą źródłem wymiany poglądów i refleksji, jak również inspiracją dla P.T. Uczestników w stosowaniu przepisów na co dzień.

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb P.T. Uczestników. Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny program i sylwetki prelegentów.

W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna do 31 marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i do dnia 27 kwietnia 2022 r. zostanie podana data konferencji. Po analizie ankiet - do dnia 10 maja 2022 r. planowane jest udostępnienie zaproszenia wraz z otwarciem formularza rejestracjiWtedy też zostanie przesłany komunikat II - Zaproszenie do udziału w konferencji.

 

Ankieta programowa KPA

Uwaga - wypełnienie ankiety nie oznacza zgłoszenia udziału w konferencji. 

 

Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego. Chodzi o dyskusję i debatę, a także praktyczny wymiar obrad. Ograniczone ramy czasowe i chęć przygotowania możliwie najlepszego programu, połączone z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, jak również sygnały płynące od P.T. Uczestników dotychczasowych szkoleń zachęciły nas do przygotowania odrębnych, niezależnych webinarów (szczegóły). Pierwszy z nich - poświęcony wybranym zagadnieniom pomocy materialnej dla studentów - odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. w formule online. 

Zapraszam do udziału w webinarze, jak również zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety programowej, wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Toruniu!

 

Z poważaniem

Jacek Pakuła
Sekretarz
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Prawników Akademickich

 


Archiwalne komunikaty

 

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze troskę o zdrowie P.T. Uczestników zdecydowaliśmy się na przesunięcie terminu I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prawników Akademickich, planowanej początkowo na 21-22 kwietnia br.

Chciałbym zapewnić, że planujemy zorganizowanie konferencji w terminie późniejszym. O  nowej dacie konferencji poinformujemy Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Zresztą, jeśli sytuacja uspokoi się to liczymy na Państwa sygnał, aby ów termin był dogodny dla P.T. Uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą maila:
jacekpakula@fpm.edu.pl
albo tel. 604 64 35 54.

Przepraszam za wszelkie niedogodności.

Do zobaczenia
Jacek Pakuła

Zaproszenie do pobrania

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniach 21-22 kwietnia 2020 r. w Toruniu odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich, organizowana przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana poglądów,  a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w uczelniach i instytutach naukowych, do jakich zalicza się m.in. regulaminy studiów i regulaminy świadczeń dla studentów.

Zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy do P.T. osób odpowiedzialnych za obsługę prawną podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności do radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w zakresie tzw. prawa akademickiego, a także pracowników uczelnianych biur prawnych.

Szczegółowy program

Ramowy program konferencji uwzględnia dwie części obrad. Problematyka pierwszej z nich będzie się koncentrować wokół roli profesjonalnego pełnomocnika przed sądem administracyjnym, a obszerny wykład poświęcony tej tematyce wygłosi Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno. Druga część obrad dotyczyć będzie najbardziej problematycznych zagadnień prawnych, które pojawiają się w indywidualnych sprawach kandydatów na studia, studentów i doktorantów – począwszy od rekrutacji na studia, przez tok studiów, opłaty za studia, pomoc materialną, odpowiedzialność dyscyplinarną, itd.

Opłaty i formularz rejestracyjny

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Już teraz zachęcamy Państwa do rezerwacji ww. terminu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie uwag i propozycji tematycznych do dnia 6 marca 2020 r. – na adres: jacekpakula@fpm.edu.pl – co pozwoli na uszczegółowienie programu zgodnie z oczekiwaniami P.T. Uczestników, a także jego udostępnienie do dnia 18 marca br.

Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P. T. Współpracowników.

Do zobaczenia w kwietniu w Toruniu!

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik
Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz
I Ogólnopolskiej Konferencj Naukowo-Szkoleniowej
Prawników Akademickich