Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Dla wygody P.T. Uczestników zapraszamy do Poznania (2 marca br.), Krakowa (3 marca br.) i Warszawy (4 marca br.).

Nasze zaproszenie kierujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu pomocy materialnej: pracowników administracyjnych, członków komisji stypendialnych, prodziekanów ds. studenckich.

Prezentowane seminarium stanowi odpowiedź na pytania i wątpliwości formułowane licznie na kanwie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program seminarium uwzględnia również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, aktualne również na tle nowej regulacji prawnej. Formuła spotkania koncentruje się wokół prezentacji wybranych zagadnień problemowych z uwzględnieniem czasu na dyskusję oraz pytania (istnieje możliwość przesłania własnych pytań do dnia 29 lutego br.). Wyróżnikiem naszych projektów jest również umiarkowana opłata.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Dodatkowe informacja można znaleźć w Zaproszeniu.