Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pierwsze doświadczenia i problemy uczelni Wybrzeża, które odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 26 lutego 2020 r.

Seminarium to wspólny projekt Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów UG, Parlamentu Studentów UG i Pracowni Szkoleniowo-Doradczej Jacek Pakuła. Patronat nad wydarzeniem objął Pan dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem spotkania, zgodnie z tytułem, jest prezentacja i wymiana poglądów, a także próba zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Zaproszenie do udziału w seminarium kierujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za tytułową pomoc materialną, w szczególności kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. stypendiów, przewodniczących i członków komisji stypendialnych, a także prorektorów i prodziekanów ds. studenckich.

Na uwagę zasługuje formuła spotkania - prezentacja wybranych zagadnień problemowych, z zamierem dyskusji oraz integracja uczelni Wybrzeża. Wyróżnikiem jest również umiarkowana opłata.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Dodatkowe informacja można znaleźć w Zaproszeniu.