Logo-jacek

Seminarium pt.
Studia doktoranckie: nowe prawo a dotychczasowe zasady

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium. pt. Studia doktoranckie: nowe prawo o dotychczasowe zasady, które odbędzie się w Toruniu w dniach 13-14 maja 2020 r.

Seminarium adresowane jest do P.T. Kierowników studiów doktoranckich oraz Osób odpowiedzialnych za obsługę doktorantów.

Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program naszego seminarium koncentruje się wokoł regulacji prawnej procesu kształcenia doktorantów w ramach dotychczasowych studiów doktoranckich. Chodzi o tok studiów, w tym pomoc materialną, ale również postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Podczas seminarium również zostaną zaprezentowane wyniki obrad III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej (Toruń, 17-19 marca 2020 r.).

Agenda:
Seminarium pt. Studia doktoranckie: nowe prawo a dotychczasowe zasady
Data: 13-14 maja 2020 r. (I dzień: 10-16; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

program w aktualizacji

I. Podstawowe akty prawne:

 • ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego.

II. Prawa i obowiązki doktoranta:

 • uprawnienie do pomocy materialnej,
 • stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 • przedłużenie studiów doktoranckich.
 • odpowiedzialność dyscyplinarna.

III. Postępowanie w przedmiocie skreślenia doktoranta:

 • przesłanki obligatoryjne,
 • przesłanki fakultatywne.

IV. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w seminarium, serwis kawowy, dwa obiady, kolację połączoną ze zwiedzaniem Starego Miasta pod opieką przewodnika):

 • 840 zł. (Vat zw.) - wariant bez noclegu,
 • 940 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 2 os. ze śniadaniem (13/14 maja 2020 r.),
 • 990 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 1 os. ze śniadaniem (13/14 maja 2020 r.).

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 12 na 13 maja br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl