Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 lutego 2020 r.

Seminarium adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zaproszenie kierujemy przede wszytkim do osób z niewielkim stażem zawodowym w zakresie przyznawania stypendiów i zapomóg, powracających do pracy po dłuższym urlopie, jak również chcących uporządkować wiedzę i przygotować się do "akcji stypendialnej".

Harmonogram seminarium koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania pomocy materialnej. Omówione zostaną podstawy prawne związane ze statusem studenta oraz przesłanki poszczególnych świadczeń, a także procedura administracyjna związana z wydawaniem decyzji stypendialnych. Szczególną uwagę skoncentrowano wokół zasad obliczania dochodu, m.in. w zakresie pojęcia rodziny, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, alimentów czy dochodów niestandardowych, jak również innych świadczeń: momentu powstania niepełnosprawności, statusu olimpiad i zawodów o tytuł Mistrza Polski, trudnej sytuacji losowej itd.

Program uwzględnia również prezentację aktualnego i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych ze wskazaniem błędów organów stypendialnych, mogących mieć wpływ na wynik sprawy.

Przewidziano czas na pytania i dyskusję. Wyróżnikiem naszych projektów jest również umiarkowana opłata.

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Dodatkowe informacja można znaleźć w Zaproszeniu.