Logo-jacek

Seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Toruniu w dniach 27-28 stycznia 2020 r.

Seminarium adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przede wszystkim chodzi tu o osoby chcące uporządkować wiedzę, a także przygotować się z odpowiednim wyprzedzeniem do nadchodzącej „akcji stypendialnej”.

Zasadniczo system pomocy materialnej oparty jest od wielu lat na podziale na stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendia motywujące do nauki (stypendium rektora). Trzeba mieć jednak na uwadze zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 października 2019 r. Pozornie może wydawać się, że są to zmiany drobne, bez większego znaczenia dla dotychczasowej praktyki, to jednak mogą powodować liczne trudności i błędy.

Idea seminarium opiera się na praktycznych aspektach przyznawania pomocy materialnej. Punktem wyjścia są przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z odniesieniem do aktualnych problemów, przy jednoczesnym odwołaniu do orzecznictwa sądów administracyjnych, które zachowało – w wybranym zakresie – swoją aktualność.

Program seminarium został podzielony na kilka bloków, w tym: zasady obliczania dochodu, czy wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Przewidziano czas na dyskusję i pytania, oraz konsultacje indywidualne. Istnieje możliwość przesłania własnych, dodatkowych zagadnień.

 

Agenda:
Czas i miejsce: 27-28 stycznia 2020 r., hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń
(I dzień w godz. 11-17; II dzień 9-15).

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

I dzień (godz. 11.00-17.00):

 • Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • regulamin świadczeń dla studentów,
  • odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów,
  • inne akty prawa zakładowego.
 • Status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej:
  • wpis na listę studentów a ślubowanie,
  • okres "6 lat",
  • urlopy,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna,
  • żołnierze,
  • cudzoziemcy.
 • Organy przyznające pomocy materialną:
  • rektor,
  • upoważniony pracownik,
  • komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna.
 • Stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne:
  • trudna sytuacja materialna,
  • szczególnie uzasadnione przypadki.
 • Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
  • pojęcie rodziny studenckiej,
  • samodzielność finansowa studenta,
  • dochody,
  • dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
  • gospodarstwo rolne,
  • alimenty,
  • dochód uzyskany i dochód utracony.
 • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych:
  • elementy formalne i treść pisma,
  • uzasadniona przyczyna niedołączenia i udokumentowanie źródeł utrzymania rodziny.

II dzień (godz. 9.00-15.00):

 • Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów:
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomoga,
  • stypendia doktoranckie.
 • Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:
  • zasady postępowania administracyjnego,
  • wszczęcie i przebieg postępowania,
  • terminy w postępowaniu administracyjnym,
  • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
  • decyzja pozytywna,
  • wybrane decyzje negatywne:
   • stypendium socjalne,
   • zwiększenie stypendium socjalnego,
   • stypendium rektora,
   • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
   • zapomoga.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w seminarium, serwis kawowy, dwa obiady, kolację połączoną ze zwiedzaniem Starego Miasta pod opieką przewodnika):

 • 840 zł. (Vat zw.) - wariant bez noclegu,
 • 940 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 2 os. ze śniadaniem (27/28 stycznia 2020 r.),
 • 990 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 1 os. ze śniadaniem (27/28 stycznia 2020 r.).

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 26 na 27 stycznia br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl