Logo-jacek

 

Szkolenie pt. Regulamin świadczeń dla studentów

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Regulamin świadczeń dla studentów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 18 maja 2020 r.

Szkolenie koncentruje się wokół prezentacji projektu regulaminu świadczeń dla studentów. Zaprezentowana zostanie analiza tytułowych regulaminów uczelni publicznych i niepublicznych uwzględniająca m.in. różny ustrój organów przyznających pomoc. Omówione zostaną również przykładowe kryteria poszczególnych świadczeń.

Jednodniowa formuła pozwala na prezentację nie tylko podstawowych zagadnień związanych z legislacją uczelnianą, ale przede wszystkim na ukazanie struktury regulaminu świadczeń dla studentów. Jej poznanie pozwoli ustrzec się od typowych błędów, mających przełożenie na działalność organów stypendialnych.. Dopełnienie stanowią inne akty prawa wewnętrznego, związane z progiem dochodowym uprawniającym o do stypendium, czy liczby stypendiów rektora.

Z powyższym względów szkolenie adresowane jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu pomocy materialnej - pracowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej, jak również członków komisji stypendialnych, pełnomocników ds. pomocy materialnej, prorektorów, prodziekanów oraz kierowników studiów doktoranckich.

Agenda:
Seminarium pt. Regulamin świadczeń dla studentów
Czas i miejsce: 18 maja 2020 r., Warszawa, godz. 10.00-15.00

Program seminarium uwzględnia takie zagadnienia jak:

 1. Wprowadzenie do problematyki
 2. Redagowanie i ogłoszenie regulaminu świadczeń dla studentów.
 3. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów,.
 4. Organy przyznające pomoc materialną.
 5. Wysokość świadczeń pomocy materialnej lub sposób jej ustalania.
 6. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
 7. Szczegółowe kryteria i tryb zakwaterowania i wyżywienia.
 8. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta.
 9. Tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.
 10. Odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów.
 11. Inne postanowienia regulamin świadczeń dla studentów.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (obejmuje: udział w seminarium; materiały szkoleniowe; certyfikat udziału; serwis kawowy i obiad.)
• 490 zł. w przypadku udziału jednej osoby z jednostki,
• 420 zł. w przypadku udziału dwóch i więcej osób z jednostki.
Ww. kwoty - Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl