Logo-jacek

Seminarium pt. Doktoranci i szkoły doktorskie w ustawie
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Doktoranci i szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, które odbędzie się w Toruniu w dniach 11-12 maja 2020 r.

Adresatami seminarium są P.T. Osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych oraz badawczych: Dyrektorzy, Kierownicy, a także Osoby przygotowujące projekty decyzji administracyjnych.

Program seminarium koncentruje się wokół przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od 1 października 2019 r. kształcenie doktorantów odbywa się w ramach szkół doktorskich.  Problematyka tzw. indywidualnych spraw doktorantów nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg do sądów administracyjnych oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z tworzeniem szkół doktorskich i szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z indywidualnym planem badawczym oraz oceną śródokresową. Dopełnieniem jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki obrad III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej (Toruń, 17-19 marca 2020 r.).

Agenda:
Seminarium pt. Doktoranci i szkoły doktorskie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Data: 11-12 maja 2020 r. (I dzień: 10-16; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • regulamin szkoły doktorskiej,
 • inne akty prawa wewnętrznego.

II. Tworzenie szkół doktorskich:

 • uprawienie do prowadzenia szkoły,
 • wspólne szkoły doktorskie,
 • utrata możliwości prowadzenia szkoły doktorskiej.

III. Rekrutacja do szkoły doktorskiej:

IV. Prawa i obowiązki doktoranta:

 • stypendium,
 • program kształcenia,
 • indywidualny plan badawczy,
 • ocena śródokresowa,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna.

V. Tryb eksternistyczny:

VI. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w seminarium, serwis kawowy, dwa obiady, kolację połączoną ze zwiedzaniem Starego Miasta pod opieką przewodnika):

 • 840 zł. (Vat zw.) - wariant bez noclegu,
 • 940 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 2 os. ze śniadaniem (11/12 maja 2020 r.),
 • 990 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 1 os. ze śniadaniem (11/12 maja 2020 r.).

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. 10/11 maja br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl