Logo-jacek

Seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie
- Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce

Pobierz zaproszenie

Pobierz formularz rejestracyjny

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które odbędzie się w Toruniu w dniach 10-11 lutego 2020 r.

Seminarium adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach studentów.

Program seminarium koncentruje się wokół przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Problematyka spraw studenckich nie należy do łatwych, o czym świadczy m.in. liczba skarg studentów oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Program seminarium obejmuje sprawy związane z szeroko rozumianym tokiem studiów, począwszy od postepowania rekrutacyjnego, przez sprawy związane z urlopami i pomocą materialną, po ich ukończenie.

Przewidziano czas na dyskusję i pytania, oraz konsultacje indywidualne. Istnieje możliwość przesłania własnych, dodatkowych zagadnień.

Agenda:
Seminarium pt. Sprawy studenckie w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Data: 10-11 lutego 2020 r. (I dzień: 11-17; II dzień 9-15)
Miejsce: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Program uwzględnia takie zagadnienia jak:

I. Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Praw o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Regulamin studiów
 • Inne akty prawa zakładowego

II. Podmioty postępowania:

 • kandydat na studia,
 • student,
 • organ prowadzący postępowanie,
 • inni uczestnicy postępowania.

III. Pojęcie sprawy studenckiej:

 • przedmiot sprawy a prawo do sądu,
 • cechy charakterystyczne rozstrzygnięć uczelnianych jako kryterium dopuszczalności kontroli sądowej.

IV. Przebieg postępowania administracyjnego

 • wszczecie postępowania,
 • specyfika postępowania dowodowego,
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
 • postanowienia kończące postępowanie.

V. Decyzja administracyjna:

 • elementy formalne decyzji,
 • uzasadnianie decyzji.

VI. Specyfika postępowań w sprawach studenckich:

 • postępowanie rekrutacyjne,
 • tok studiów,
 • skreślenie z listy studentów,
 • wznowienie studiów,
 • przeniesienie z innej uczelni,
 • pomoc materialna dla studentów,
 • ukończenie studiów,
 • wynik studiów,
 • opłaty za studia,
 • kary dyscyplinarne.

VII. Kazusy P.T. Uczestników.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”, Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich, a także Konferencji Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów Doktoranckich). Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Opłaty (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w seminarium, serwis kawowy, dwa obiady, kolację połączoną ze zwiedzaniem Starego Miasta pod opieką przewodnika):

 • 840 zł. (Vat zw.) - wariant bez noclegu,
 • 940 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 2 os. ze śniadaniem (27/28 stycznia 2020 r.),
 • 990 zł. (Vat zw.) - udział w seminarium + nocleg w pok. 1 os. ze śniadaniem (27/28 stycznia 2020 r.).

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. z 26 na 27 stycznia br.; pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl