Logo-jacek

 

 

Szanowni Państwo,

za nami kolejna - VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Konferencja miała miejsce w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza. Patronat nad konferencję objęli: Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program ósmej edycji ogólnokrajowej konferencji był skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy dot. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wejdą w życie jednakże w roku akad. 2019/2020.

Ustawa nakłada na uczelnie m.in. obowiązek opracowania nowego regulaminu świadczeń dla studentów, którego postanowienia będą odpowiednio stosowane wobec doktorantów. W szkołach doktorskich obecne będą powszechne stypendia, ale doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach ciągle będą korzystać z pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego i tzw. projakościowego.

Wyraźnie należy wskazać, że cykliczny, ale i ogólnopolski charakter naszej konferencji - wzięło w niej udział ponad 100 osób reprezentujących blisko 50 uczelni z całej Polski, jak również zmiany w prawie stanowiły przyczynek do dyskusji i wymiany własnych poglądów w gronie P.T. Uczestników.

Kolejna, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 8-10 czerwca 2020 r.

Do zobaczenia za rok!

Jacek Pakuła