Logo-jacek

 

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informuję, że kolejna - VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r.

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza.

Program ósmej edycji ogólnokrajowej konferencji będzie skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy dot. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wejdą w życie jednakże w roku akad. 2019/2020.

Wyraźnie należy wskazać, że nowe prawo nie oznacza rewolucji w zakresie pomocy materialnej. Konieczne jest jednak omówienie tych przepisów w korespondencji do wypracowanego dorobku orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Wiele z dotychczasowych wskazań zawartych w uzasadnieniach sądów pozostaje aktualnymi. Niezbędne jest jednak odniesienie się do zmian. Chodzi tu m.in. o zwiększenie stypendium socjalnego, czy nowe okresy pobierania stypendiów i zapomóg. Trzeba pamiętać, że ustawa nakłada na uczelnie obowiązek opracowania nowego regulaminu świadczeń dla studentów, którego postanowienia będą odpowiednio stosowane wobec doktorantów. W szkołach doktorskich obecne będą powszechne stypendia, ale doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach ciągle będą korzystać z pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego i tzw. projakościowego.

Mając na uwadze cykliczny, ale i ogólnopolski charakter naszej konferencji, wyrażamy przekonanie, że nowe prawo będzie zachętą do prezentacji własnych poglądów na tytułowe problemy. Przypomnieć bowiem należy, że organizowana od 2012 roku konferencja skupia P.T. Pracowników szkół wyższych reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Obrady, ale i często dyskusje w kuluarach stanowią okazję nie tylko do nawiązania nowych kontaktów, ale przede wszystkich do wymiany własnych doświadczeń i dobrych praktyk.

W stosunku do dotychczasowych edycji wskazać należy na istotną różnicę w przedmiocie zgłoszenia udziału w konferencji. Dotychczasowy formularz elektroniczny zastąpiony został edytowalnym formularzem w pliku word, który należy pobrać i odesłać do organizatora.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, obowiązuje limit miejsc. Dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, jak również do pozyskania zgody na udział w konferencji.

 

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!

Jacek Pakuła