Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że trwają prace nad kolejną - IX edycją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbędzie się w Toruniu w dniach 8-10 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje będą publikowanie na bieżąco. Osoby zainteresowane programem już teraz zapraszam do zgłaszania swoich pomysłów i propozycji.

Przypomnieć należy, że VIII Konferencja FPM miała miejsce w Toruniu w dniach 11-13 marca 2019 r. Zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 uczelni z całej Polski. Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz nasza Pracownia Szkoleniowo-Doradcza. Patronat nad konferencję objęli: Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Pani Prof. Agnieszka Liszewska - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Program ósmej edycji ogólnokrajowej konferencji był skoncentrowany przede wszystkim na nowym prawie. Przypomnieć należy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa nakłada na uczelnie m.in. obowiązek opracowania nowego regulaminu świadczeń dla studentów, którego postanowienia będą odpowiednio stosowane wobec doktorantów. W szkołach doktorskich obecne będą powszechne stypendia, ale doktoranci kształcący się na dotychczasowych zasadach ciągle będą korzystać z pomocy materialnej, stypendium doktoranckiego i tzw. projakościowego.

Do zobaczenia w Toruniu!
Jacek Pakuła