Logo-jacek

Toruń, dnia 1 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,
oddajemy do rąk P.T. Czytelników kolejny, trzeci numer bezpłatnego Newslettera FPM, poświęcony problematyce przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Zgodnie z przyjętą zasadą, na łamach Newslettera FPM przybliżamy zagadnienia związane ze stypendiami i zapomogami, omawiamy aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiadamy na Państwa pytania.
Przypominamy, że subskrypcja za pomocą strony internetowej www.fpm.edu.pl pozwoli na automatyczną wysyłkę; pozostałe osoby zapraszamy do odwiedzania naszej witryny. Subskrypcja Newslettera FPM to również rabaty w opłatach związanych z udziałem w seminariach.
Korzystając z okazji mam przyjemność zakomunikować, że VI Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca br. Nieco wcześniej – na przełomie lutego i marca br. odbędzie się cykl seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Podczas tych wydarzeń prezentowane będą wstępne założenia środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Wreszcie, w dniach 3-5 kwietnia br. w Łodzi odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich. Inicjatywy te, ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy, mają również na celu wymianę doświadczeń, zwłaszcza dobrych praktyk. Z tych względów wyrażam nadzieję, że zyskują Państwa zainteresowanie.
Zachęcamy również do przesyłania swoich uwag co do treści, jak i rozpowszechnienia naszego Newslettera FPM wśród P.T. Współpracowników.

Z życzenia dobrej lektury

Jacek Pakuła

 

 

Spis treści nr 3:
3a- Nowe rozporządzenie w przedmiocie parametryzacji a ocena publikacji i konferencji naukowych
3b- Czas na nowe prawo!
3c- Z wokandy - wyrok NSA z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. I OSK 723/16
3d- Kto pyta, nie błądzi...
3e- Wzór: Upoważnienie dla wiceprzewodniczącego komisji stypendialnej
3f- Cykl seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (Poznań, Warszawa, Kraków)
3g - I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, Łódz, 3-5 kwietnia 2017 r.
3h - VI edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, Łódź, 12-14 czerwca 2017 r.
3i - Warto przeczytać