Logo-jacek

Szanowni Państwo,


prezentowany Newsletter FPM to kolejna odsłona naszej działalności, a poświęcona tytułowej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Adresatami tego bezpłatnego przedsięwzięcia są przede wszystkim P. T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów PAN zajmujący się na co dzień pomocą materialną, jak i odpowiedzialni za systemy wsparcia. Chodzi tu o kierowników administracji, członków komisji stypendialnych, w tym studentów i doktorantów - również członków samorządów studenckich i samorzadów doktorantów.
Intencją autorów jest publikowanie informacji przydatnych w bieżącej pracy, a przy tym w przystępny sposób. Newsletter FPM ma stanowić dopełnienie naszej oferty - konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych publikacji o charakterze naukowo-szkoleniowym.
Co do zasady, każdy z numerów Newslettera FPM podzielony bedzie na następujące rubryki: aktualnosci, w tym zmiany w prawie oraz prezentację wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, odpowiedzi na pytania, uzupełniane, wg potrzeb, o wzory pism wraz z ich omówieniem, zaproszenia do udziału w naszych projektach, czy polecane lektury.
Redaktorem odpowiedzialnym za treści prezentowane na łamach Newslettera FPM jest  mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014); redaktor naukowy i współautor publikacji pt. Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo - aktualne problemy (Toruń 2012), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego (Toruń 2013), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum (Toruń 2015).

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i będzie przydatna w codziennej pracy.

Zapraszamy do lektury!