Logo-jacek

4d- Większa pula na stypendia rektora dla najlepszych studentów

W zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym należy odnotować, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległ art. 174 ust. 4. W nowym brzmieniu, na stypendia rektora dla najlepszych studentów można przeznaczyć nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Dotychczas było to nie więcej niż 40%. Ograniczenie to nie dotyczy doktorantów. Na marginesie należy jednak wskazać, że Rozporządzenie MNiSW w przedmiocie podziału dotacji premiuje przeznaczanie środków na stypendia socjalne, co zresztą ma swoje uzasadnienie. Nie zawsze więc będzie „opłacalne” zwiększanie puli środków na stypendia dla najlepszych studentów.