Logo-jacek

4e- Zaproszenie do udziału w seminarium pt. Pomoc materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018, Warszawa, dn. 16 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w seminarium, którego przedmiotem jest omówienie zmian i wybranych problemów w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 16 października br. w biurowcu "Comarch" (Al. Jerozolimskie 81, obok Dworca PKP Warszawa Centralna).

Jednodniowa formuła pozwala w przystępny sposób - w pigułce - na zaprezentowanie zagadnień ważnych podczas przyznawania stypendiów i zapomóg, istotnych w nadchodzącym roku akademickim. Program uwzględnia również czas na pytania i dyskusję, a także indywidualne konsultacje po seminarium - przede wszystkim obejmuje obszerne zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, które organy stypendialne muszą znać.

Przy zgłoszeniu w ramach tzw. wczesnej rejestracji - do dnia 1 października br. - obowiązuje zniżkowa opłata.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.