Logo-jacek

 

 

 


Aktualności

O odwołaniach w sprawach stypendialnych w Dzienniku Gazeta Prawna!
2014-11-13
Dgp-1_logo_nowe
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (13 listopada 2014 r.), w dziale Prawo na co dzień, ukazał się artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot pt. Żak moze odwołać się od decyzji odmownej - wraz z komentarzem Jacka Pakuły, w którym zwraca on uwagę na trudności związane z prawidłowym obliczaniem dochodu w rodzinie studenta oraz uczelniane kryteria przyznawania stypendium rektora...
Komunikaty MNiSW w przedmiocie pomocy materialnej w roku akad. 2014/2015!
2014-10-21
Mnisw foto
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej trzy komunikaty. Pierwszy z nich dotyczy wysokości dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego; drugi - w przedmiocie pomocy materialnej dla doktorantów w roku akad. 2014/2015 a trzeci - pomocy materialnej dla studentów w roku akad. 2014/2015.  
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
2014-10-04
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. - przypominamy, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł. Pobierz obiweszczenie...
O pomocy materialnej dla studentów (i doktorantów) w Rzeczpospolitej!
2014-09-06
Rz 18 sierpnia 2014 r.
W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. ukazał się tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. Żołnierz wciąż bez stypendium. Ocena ta stanowi krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter kosmetyczny, stąd konieczna jest przebudowa systemu pomocy materialnej - ukierunkowana na przywrócenie...
Sprawozdanie z konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów opublikowane na łamach kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu!
2014-07-28
Pbps baner 02
Z przyjemnoscią informujemy, że ukazał się kolejny numer kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, w którym to opublikowano również sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń 16-18 czerwca br.). Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym...
O zmianach w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów!
2014-07-03
Dgp
W przyjemnością informujęmy, że Dziennik Gazeta Prawna w wydaniu z dnia 3 lipca 2014 r. opublikował w dziale "Opinie" tekst Jacka Pakuły poświęcony projektowanym zmianom w systemie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Krytyce poddano proponowane zmiany - zwłaszcza przebudowę utrwalonej i akceptowanej społecznie definicji tzw. samodzielności finansowej....
Publikacja pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism - dostępna w Repozytorium UMK w Toruniu!
2014-06-20
Okładkafmp1
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prezentowana podczas konkferencji czerwcowej (Toruń, 16-18 czerwca 2014 r.) publikacja pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism została zdeponowana w Repozytorium UMK w Toruniu celem upowszechniania wiedzy w przedmiocie tytułowej pomocy materialnej. Adresatami są osoby na co dzień...
Patronat Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nad konferencją z pomocy materialnej!
2014-06-13
Logo_nik_pub_2wsa
Z przyjemnością informujemy, że konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów objęta została patronatem honorowym przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przyznany patronat jest dla nas wyróżnieniem, zważywszy na fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała obszerne kontrole związane z przyznawaniem pomocy...
Komunikat organizacyjny - konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów!
2014-06-02
Szanowni Państwo,   w dniu 2 czerwca do P. T. Uczesników konferencji szkoleniowej rozesłany został komunikat na podane podczas rejestracji - lub następnie zaktualizowane - adresy e-mail. W przypadku braku takiego komunikatu - prosimy o kontakt celem wyjaśnienia.           W komunikacie zawarto szczegółowe informacje...
Potwierdzenie udziału w konferencji szkoleniowej!
2014-05-29
Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rejestracja udziału w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Zainteresowanie ze strony potencjalnych uczestników przerosło nasze oczekiwania - otrzymaliśmy 164 zgłoszenia, co czyni konferencję największym tego rodzaju przedsięwzięciem.  Aktualne trwają prace związane z przypisaniem...

Nadchodzące wydarzenia