Logo-jacek

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Cykl seminariów z zakresu pomocy materialnej we wrześniu br.!
2015-08-05
2
Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu br.- z inicjatywy Dziekana Wydzału Prawa i Administracji UMK w Toruniu Pana Prof. Tomasza Justyńskiego i Fundacja Amicus UMK przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbędzie się cykl seminariów poświęconych problematyce pomocy materialnej dla studentów: Pomoc materialna dla studentów i...
O pomocy dla studentów w Dzienniku Gazeta Prawna
2015-07-16
W dniu 16 lipca 2015 r., na łamach Dziennika Gazeta Prawa (strona B9) ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. Mechanizm pomocy dla studentów wymaga zmian. Zaprezentowana opinia stanowi krótkie podsumowanie czwartej edycji konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Niewątpliwie, w praktyce organy stypendialna mają trudności z odpowiednim...
Za nami IV edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów!
2015-06-04
2015.06 (99) (1280x442)
W dniach 1-3 czerwca 2015 r. w Toruniu, w hotelu Mercure Centrum, odbywała się IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób reprezentujących szkoły wyższe i instytuty naukowej Polskiej Akademii Nauk z całej Polski. Przypomnieć należy, że limit miejsc został wykorzystany w ciągu...
Komunikat organizacyjny nt. konferencji z pomocy materialnej rozesłany do P.T. Uczestników!
2015-05-19
Uprzejmie informujemy, że do P.T. Uczestników konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 czerwca br., rozesłany został komunikat organizacyjny na podane w zgłoszeniu adresy e-mail. W przypadku braku takiej wiadomości bardzo prosimy o kontakt. Jednocześnie przypominamy, że limit miejsc w konferencji...
O konferencji z pomocy materialnej w Dzienniku Gazeta Prawna!
2015-04-23
Dgp 23 kwietnia 2015 r.
Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym wydaniu (23 kwietnia 2015 br.) ukazał się wywiad Pani red. U. Miroskiej-Łoskot z J. Pakułą pt. System stypendialny wymaga zmian, ale nie rewolucji - poświęcony czwartej edycji toruńskiej konferencji szkoleniowej z pomocy materialnej. Oczywistym jest, że system należałoby uprościć chociażby poprzez jednoznacze rozstrzygnięcie niektórych...
1 kwietnia br. rusza rejestracja udziału w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2015-03-26
P_1
W odpowiedzi na coraz większą liczbę zapytań uprzejmie wyjaśniam, że rejestracja udziału w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów rozpocznie się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 12.00 (w tym dniu udostępniony zostanie formularz rejestracyjny); zamknięcie rejestracji zaplanowane zostało na dzień 20 maja br. Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie...
Polecamy lekturę glosy A. Jakubowskiego!
2015-02-28
Jorzecznictwo_sadow_polskich_2015
Wszystkich zainteresowanych problematyką pomocy materialnej odsyłamy do glosy do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14, autorstwa Aleksandra Jakubowskiego, która ukazała się na łamach periodyku Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/1 poz. 10. Omawiane orzeczenie NSA dotyczyło prawa studenta do stypendium rektora dla najlepszych studentów, a konkretnie...
Opublikowano Rozporządzenie w przedmiocie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
2015-02-25
W dniu 25 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów - pobierz tutaj.
O odwołaniach w sprawach stypendialnych w Dzienniku Gazeta Prawna!
2014-11-13
Dgp-1_logo_nowe
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (13 listopada 2014 r.), w dziale Prawo na co dzień, ukazał się artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot pt. Żak moze odwołać się od decyzji odmownej - wraz z komentarzem Jacka Pakuły, w którym zwraca on uwagę na trudności związane z prawidłowym obliczaniem dochodu w rodzinie studenta oraz uczelniane kryteria przyznawania stypendium rektora...
Komunikaty MNiSW w przedmiocie pomocy materialnej w roku akad. 2014/2015!
2014-10-21
Mnisw foto
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej trzy komunikaty. Pierwszy z nich dotyczy wysokości dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego; drugi - w przedmiocie pomocy materialnej dla doktorantów w roku akad. 2014/2015 a trzeci - pomocy materialnej dla studentów w roku akad. 2014/2015.  

Nadchodzące wydarzenia