Logo-jacek

 

 

 


Aktualności

Komunikat organizacyjny nt. konferencji z pomocy materialnej rozesłany do P.T. Uczestników!
2015-05-19
Uprzejmie informujemy, że do P.T. Uczestników konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 czerwca br., rozesłany został komunikat organizacyjny na podane w zgłoszeniu adresy e-mail. W przypadku braku takiej wiadomości bardzo prosimy o kontakt. Jednocześnie przypominamy, że limit miejsc w konferencji...
O konferencji z pomocy materialnej w Dzienniku Gazeta Prawna!
2015-04-23
Dgp 23 kwietnia 2015 r.
Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym wydaniu (23 kwietnia 2015 br.) ukazał się wywiad Pani red. U. Miroskiej-Łoskot z J. Pakułą pt. System stypendialny wymaga zmian, ale nie rewolucji - poświęcony czwartej edycji toruńskiej konferencji szkoleniowej z pomocy materialnej. Oczywistym jest, że system należałoby uprościć chociażby poprzez jednoznacze rozstrzygnięcie niektórych...
1 kwietnia br. rusza rejestracja udziału w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2015-03-26
P_1
W odpowiedzi na coraz większą liczbę zapytań uprzejmie wyjaśniam, że rejestracja udziału w konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów rozpocznie się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 12.00 (w tym dniu udostępniony zostanie formularz rejestracyjny); zamknięcie rejestracji zaplanowane zostało na dzień 20 maja br. Mając na uwadze coraz większe zainteresowanie...
Polecamy lekturę glosy A. Jakubowskiego!
2015-02-28
Jorzecznictwo_sadow_polskich_2015
Wszystkich zainteresowanych problematyką pomocy materialnej odsyłamy do glosy do wyroku NSA z dnia 20 sierpnia 2014 r., I OSK 959/14, autorstwa Aleksandra Jakubowskiego, która ukazała się na łamach periodyku Orzecznictwo Sądów Polskich 2015/1 poz. 10. Omawiane orzeczenie NSA dotyczyło prawa studenta do stypendium rektora dla najlepszych studentów, a konkretnie...
Opublikowano Rozporządzenie w przedmiocie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
2015-02-25
W dniu 25 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów - pobierz tutaj.
O odwołaniach w sprawach stypendialnych w Dzienniku Gazeta Prawna!
2014-11-13
Dgp-1_logo_nowe
W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (13 listopada 2014 r.), w dziale Prawo na co dzień, ukazał się artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot pt. Żak moze odwołać się od decyzji odmownej - wraz z komentarzem Jacka Pakuły, w którym zwraca on uwagę na trudności związane z prawidłowym obliczaniem dochodu w rodzinie studenta oraz uczelniane kryteria przyznawania stypendium rektora...
Komunikaty MNiSW w przedmiocie pomocy materialnej w roku akad. 2014/2015!
2014-10-21
Mnisw foto
Ministerswo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej trzy komunikaty. Pierwszy z nich dotyczy wysokości dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego; drugi - w przedmiocie pomocy materialnej dla doktorantów w roku akad. 2014/2015 a trzeci - pomocy materialnej dla studentów w roku akad. 2014/2015.  
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
2014-10-04
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. - przypominamy, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł. Pobierz obiweszczenie...
O pomocy materialnej dla studentów (i doktorantów) w Rzeczpospolitej!
2014-09-06
Rz 18 sierpnia 2014 r.
W dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. ukazał się tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. Żołnierz wciąż bez stypendium. Ocena ta stanowi krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter kosmetyczny, stąd konieczna jest przebudowa systemu pomocy materialnej - ukierunkowana na przywrócenie...
Sprawozdanie z konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów opublikowane na łamach kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu!
2014-07-28
Pbps baner 02
Z przyjemnoscią informujemy, że ukazał się kolejny numer kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, w którym to opublikowano również sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń 16-18 czerwca br.). Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym...

Nadchodzące wydarzenia