Logo-jacek

 

 

 


Aktualności

Publikacja pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego 2013 wyróżniona przez Forum Akademickie
2013-11-30
Fa 12 2013
Uprzejmie informujemy, że w miesięczniku Forum Akademickie nr 11/2013 ukazała się recenzja Aleksandry Urbańczyk publikacji pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Jednocześnie nasz tytuł został uznany za książkę miesiąca.
O pomocy materialnej na kanwie wyroku TK z dnia 5 listopada br. - w Rzeczpospolitej
2013-11-28
Rzeczpospolita 28.11.2013
Uprzejmie informujemy, że w dzienniku Rzeczpospolita, w dziale Opinie i analizy prawne, z dnia 28 listopada 2013 r. ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. Nie zmienia się reguł w trakcie gry. Artykuł stanowi komentarz do wyroku TK z dnia 5 listopada 2013 r. W ocenie J. Pakuły wyrok TK powinien być przyczynkiem do podjęcia szerszej debaty na temat zmian w wadliwym systemie pomocy materialnej....
Patronat Rektora Wiesława Banysia - Przewodniczącego KRASP-u
2013-11-08
Krasp_znak_litery
Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym obu naszych konferencji organizowanych w 2014 r.: III Ogólnoposkiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i...
W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sonda w DGP
2013-10-29
Dgp 29.10.2013
Dziennik Gazeta Prawna w dniu 29 października br. opublikował sondę w przedmiocie oceny przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi tu o ograniczenie wprowadzone w art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w, zgodnie z którym osoba, która odbywa studia na kilku kierunkach ma prawo do stypendium tylko na jednym z nich, a także gdy osoba ukończyła pierwsze studia - nie ma prawa do...
Recenzja publikacji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (...)
2013-10-25
Fa 10 2013
Uprzejmie informujemy, że w mięsieczniku Forum Akademickie nr 10/2013 ukazała się recenzja autorstwa Pawła Raźnego publikacji Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem.
Patronat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
2013-10-01
Temida2
Z początkiem roku akademickiego uprzejmie informujemy, że dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu wyraził zgodę na objęcie patronatem organizowanych w 2014 roku konferencji: szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (czerwiec) i naukowej pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego...
Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego 16-17 września 2013 r.
2013-09-20
Baner_2_600x337
Upjrzemie informujemy, że zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, która odbywała się w Toruniu w dniach 16-17 września 2013 r. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z konferencji autorstwa kol. Krzysztofa Czarneckiego pt. Jak przezwyciężyć problemy szkolnictwa wyższego? (które zostało w...
Nowa publikacja z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego
2013-09-16
Okładka
Uprzejmie informujemy, że ukazała się kolejna publikacja pod red. Jacka Pakuły - pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Prezentowany zbiór to 27 tekstów autorstwa prawników, ekonomistów, pedagogów, socjologów i politologów - zawierających rozważania istotne zarówno w kontekście strategii rozwoju obu tytułowych...
Zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 17-19 czerwca 2013 r.
2013-06-28
3
Uprzejmie informujemy, że zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbywała się w Toruniu w dniach 17-19 czerwca br. Przedsięwzięcie zgromadziło ponad 120 uczestników: pracowników, studentów i doktorantów. Poniżej prezentujemy sprawozdanie autorstwa Jacka Pakuły...
Nowa publikcja z zakresu pomocy materialnej
2013-06-25
Pomoc materialna
Z przyjemnoscią informujemy, że ukazała się publikacja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych. Zbiór aktów prawych z wprowadzeniem autorstwa Jacka Pakuły. Niniejsza książka została zaprezentowana podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów,...

Nadchodzące wydarzenia