Logo-jacek

 

 

 


Aktualności

Rusza rejestracja udziału w II Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich
2018-02-01
95_96 prodziekani_iikonf22
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 lutego br. uruchomiona zostanie rejestracja udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 r. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej przedsięwzięcia. Zapraszamy do udziału!
O aktualnych zmianach w pomocy materialnej na łamach miesięcznika Forum Akademickie
2017-10-21
Fa 10
W najnowszym numierze miesięcznika Forum Akademickie ukazał się tekst Jacka Pakuła pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Artykuł poświęcony jest ostatnim zmianom, jakie miały miejsce wraz z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (z dniem 1 czerwca 2017 r.) oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (1 sierpnia br.). Zapraszamy do lektury.
Za nami seminaria nt. zmian w pomocy materialnej w roku akad. 2017/2018
2017-10-18
Zakończył się cykl seminariów otwartych i szkoleń zamkniętych poświęconych zwłaszcza ostatnim zmianom w przedmiocie pomocy materialnej. Podjęte podczas tych spotkań wątki potwierdziły, że problematyka pomocy materialnej jest złożona, a wprowadzone zmiany, zwłaszcza w zakresie świadczeń rodzinnych (od 1 sierpnia br.) wcale nie likwidują dotychczasowych trudności. 
Jacek Pakuła: Pomoc materialna wymaga zmian - na łamach miesięcznika Forum Akademickie nr 9/2017
2017-09-23
Fa_09_2017
Prace nad nową ustawą regulującą sektor nauki i szkolnictwa wyższego powinny być okazja do podjęcia próby rozwiązania problemów, jakimi dotknięta jest pomoc materialna dla studentów. Zagadnienie to analizuje Jacek Pakuła w artykule pt. Pomoc materialna wymaga zmian. Tekst ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika Forum Akademickiego (nr 9/2017) podczas Narodowego...
Znamy tzw. hektar przeliczeniowy za rok 2016!
2017-09-22
W dniu 22 września 2017 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.  Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...
Na łamach Forum Akademickiego o VI konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2017-07-14
Fa_07-08_2017
Na łamach wakacyjnego numeru miesięcznika Forum Akademickiego (7-8/2017) ukazało się sprawozdanie z VI Ogólnoposkiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2017 r. W tekście wskazano również na problemy, z jakimi stykają się osoby zajmujące się przyznawaniem...
Za nami seminaria nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2017-07-12
Img_20170629_132643
W dniach 28-29 czerwca oraz 30 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyły się seminaria poświęcone tytułowe pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.   Pierwsze z seminariów, 2-dniowe, koncentrowało się wokół aspektów materialnych poszczególnych świadczeń oraz przebiegu postępowania. Program uwzględniał projektowane zmiany w zakresie zasad...
Za nami seminarium nt. pomocy materialnej dla doktorantów w Polskiej Akademii Nauk!
2017-06-22
Img_20170621_122545
W dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Program seminarium poświęcony był tytułowej problematyce przyznawania stypendiów i zapomóg, w tym stypendiom doktoranckim z uwzględnieniem odrębnych reguł prawnych, jakie obowiązują w instytutach naukowych PAN. Omówiono również...
Za nami VI edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2017-06-15
Img_6532
W dniach 12-14 czerwca 2017 r.  odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Tegoroczna edycja miała miejsce po raz pierwszy w Łodzi. Organizatorem przedsięwzięcia był Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracownia Szkoleniowo-Doradcza...
Rozpoczyna się VI Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów!
2017-06-12
Img_6375
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczyna się VI edycja ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Weźmie w niej udział 120 osób reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe PAN z całej Polski. Wykład inaugurujący konferencję wygłosi Pan Prof. Jan Paweł...

Nadchodzące wydarzenia

Cykl seminariow pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2017-01-31
58
Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędą się w Poznaniu (28 lutego br.), Warszawie (1 marca br.) i w Krakowie (2 marca br.) Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy...
Styczniowe seminaria nt. pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
2016-12-10
Fpm ogolny
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w seminariach, które odbędą się w Warszawie: - poziom podstawowy (adresowany do osób, które rozpoczynają pracę przy przyznawaniu stypendiów i zapomog) - w dniu 25 stycznia 2017 r. - poziom średniozaawansowany - w dniu 26 stycznia 2017 r. Adresatami obu seminariów są P.T. Pracownicy...
Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, Warszawa 7 grudnia 2016 r.
2016-10-25
Unnamed
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium z cyklu spraw studenckich pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 7 grudnia 2016 r. Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o...
Seminarium pt. Postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, Warszawa 19 października 2016 r.
2016-09-23
Oks
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 października 2016 r. Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o...
Seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów - Warszawa, 27 września br.
2016-09-09
Unnamed3
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2016 r. Adresatami są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw....
Seminarium: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2016/2017 - 23 września 2016 r., Toruń
2016-09-08
Unnamed2
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2016/2017, które odbędzie się w Toruniu w dniu 23września 2016 r. Adresatami są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej - kierownicy działów spraw studenckich, członkowie komisji...
Szkolenia z pomocy materialnej w Warszawie - 6 i 7 września br.
2016-09-01
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniach, które organizuje Centrum Projektów Informatycznych pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów od 1 października 2016 r.: - poziom podstawowy (adresowany do osób, które rozpoczynają pracę przy przyznawaniu stypendiów i zapomog) - w dniu 6 września br. - poziom...
Zapraszamy na szkolenie pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2016-06-12
Osoby zainteresowane problematyką pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Warszawie w dniu 21 czerwca 2016 r. W roli wykładowcy wystąpi mgr Jacek Pakuła. Dodatkowe informacje oraz program można znaleźć w materiale informacyjnym.
V Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów!
2016-03-06
Baner33
Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna - V edycja ogólnopolskiej konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2016 r. w Toruniu. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie internetowej. Już teraz zapraszamy do udziału!  
Seminarium pt. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
2015-11-05
11
Już 1 grudnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się seminarium pt. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim. Na uwagę zasługuje wysoka jakość organizowanego przedsięwzięcia przy umiarkowanej, w porównaniu z ofertami komercyjnymi, opłacie. Do udziału w charakterze wykładowców zaproszono ekspertów zajmujących się tytułową...