Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

w tym w dniu 7 listopada 2018 r., wraz z opublikowaniem programy konferencji, udostępniony zostanie formularz rejestracji za pomocą - tylko i wyłącznie - możliwe będzie dokonanie zgłoszenia udziału biernego w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi: - 350 zł i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej monografii.

Osoby zainteresowane udziałem z wystąpieniem prosimy o przesłanie na adres mailowy dr Magdaleny Sieniuć msieniuc@wpia.uni.lodz.pl w terminie do 31 października 2018 r. abstraktów planowanych wystąpień, obejmujących tytuł oraz główne tezy referatu (abstrakt nie powinien wykraczać ponad dwie strony maszynopisu, czcionka Times New Roman 12, 1,5 odstępu pomiędzy wierszami).

Szczegóły dot. płatności zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
- mgr Jacek Pakuła, te. 604 64 335 54; e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl