Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy formularz rejestracji, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zgłoszenia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się w Łodzi - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 26 listopada 2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o rejestrację; opłata konferencyjna może zostać uiszczona w ciągu 14 dni od konferencji.

Osoby zainteresowane przygotowaniem artykułu do publikacji pokonferencyjnej prosimy o kontakt z dr Magdaleną Sieniuć msieniuc@wpia.uni.lodz.pl

Opłata konferencyjna wynosi: - 350 zł. (Vat zw.) i obejmuje koszty udziału w konferencji (materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy), jak również egzemplarz recenzowanej publikacji.

Należność z tytułu udziału nalezy uiścić na rachunek:
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 Włocławek, NIP: 8361719627; nr konta bankowego mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619
z dopiskiem: Decyzja + nazwisko + jednostka (np. Decyzja Pakuła, UŁ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
- mgr Jacek Pakuła, te. 604 64 335 54; e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl