Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r.

 

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Celem konferencji, zgodnie z tytułem, jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiazaniami przyjętymi w tych sprawach w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezwykle ważny w tej mierze pozostaje dotychczasowy dorobek orzeczniczy Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzecznictwo administracyjne stanowi bowiem ważny czynnik oddziaływujący nie tylko na organy orzekające w tych sprawach, ale również na ustawodawcę.  

 

Zamiarem organizatorów jest również integracja środowiska teoretyków i praktyków, zajmujących się prawem nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy do P.T. pracowników naukowo-dydaktycznych, osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz szerokiego grona studentów i doktorantów.

 

Mając na uwadze powyższe, już teraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji w gronie P.T. Współpracowników, jak również o rezerwację ww. terminu, wyrażając nadzieję, że uda nam się spotkać w Łodzi!

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego