Logo-jacek

Zaproszenie do pobrania

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi w dniu 26 listopada 2018 r.

Program konferencji dostępny tutaj

Organizatorem niniejszego przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. pracowników naukowo-dydaktycznych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedstawicieli biur prawnych, jak również osoby odpowiedzialne w uczelni za tytułowe sprawy.

 

Celem konferencji, zgodnie z tytułem, jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki  z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi  w tych sprawach w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Już teraz, zważywszy na zgłoszone referaty, planujemy wydanie naukowej publikacji pokonferencyjnej. P.T. Osoby zainteresowane udziałem w tej publikacji zapraszamy również do współpracy.

 

Rejestracja udziału w konferencji trwa do dnia 19 listopada br. (udział bierny).

 

Do zobaczenia w  Łodzi!

 

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego