Logo-jacek

Webinar pt. Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe

Data: 17 marca br., godz. 8.30-11.15.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę doktorantów w tzw. starym trybie. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program obejmuje m.in.:

 • przesłanki przyznania stypendium doktoranckiego
 • konkurowanie stypendium doktoranckiego
 • obliczanie proporcji liczby stypendiów do liczby doktorantów
 • przesłanki przyznania tzw. stypendium projakościowe
 • najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie stypendiów dla doktorantów w ramach studiów doktoranckich

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu).

Udział wyłącznie w webinarze (1 dzień) wynosi 200 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Dla wygody P.T. Uczestników przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (1 dzień = 1 webinar):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Przykładowo więc 1 os. korzystająca z kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze oraz z webinaru pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych powinna uiścić opłatę w kwocie 540 zł (3 dni webinarowe).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl