Logo-jacek

Kurs pt. Prawne aspekty wydawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów

Data (zawsze w godz. 8.30-11.10):

  • 4 listopada 2020 r. (środa)
  • 5 listopada 2020 r. (czwartek)
  • 6 listopada 2020 r. (piątek)

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).

Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół

Program obejmuje m.in.:

I dzień:

  • prawa i obowiązki doktorantów
  • przedłużanie studiów doktoranckich

II dzień:

  • skreślenie z listy doktorantów
  • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

III dzień:

  • stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe
  • świadczenia w ramach pomocy materialnej dla doktorantów

Adresaci: P.T. Kierownicy studiów doktoranckich, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza studiów doktoranckich, Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów.

Opłaty za całość (trzy webinary): 450 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); obejmuje udział w cyklu trzech spotkań, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po kursie.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl