Logo-jacek

Webinar pt. Stypendium doktoranckie

Data: 29 września 2020 r., godz. 13.00-15.00 (nowa godzina)

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2005). Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi do 2023 r. studia doktoranckie prowadzone są na dotychczasowych zasadach. Doktoranci mogą więc ubiegać się o stypendium doktoranckie i pomoc materialną (dawny art. 199 PSW).

Program obejmuje m.in.:

  • wysokość stypendium: 1470 a 1923 zł, czyli co umyka niektórym
  • obligatoryjny, czy uznaniowy charakter stypendium z art. 200 PSW

Adresaci: P.T. Kierownicy studiów doktoranckich, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza studiów doktoranckich, Pracownicy administracyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach doktorantów.

Opłaty: bezpłatnie

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2018 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl