Logo-jacek

Nowe prawo, ale i dynamiczne zmiany w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza autonomia szkół wyższych pozwalają na projektowanie wewnętrznych regulacji uwzględniających specyfikę i tradycjnę akademicką. Nie chodzi o automatyczne kopiowanie rozwiązań z innych jednostek, ale o wypracowanie własnych rozwiązań. W naszej ocenie nawet najlepsze regulacje prawne nie spełnią pokładanych nadziei bez odpowiednich osób. Nie chodzi tu tylko o wybitnych naukowców, ale przede wszystkim o osoby odpowiedzialne za organizację pracy w uczelni. Nowa ustawa wyraźnie przenosi ciężar regulacji na prawo wewnętrzne - statut uczelni, ale i regulaminy. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie zmian, które z jednej strony będą wypełniać ramy ustawowe, a z drugiej przyczynią się do realnego usprawnienia pracy. 

Głównym obszarem naszego zainteresowania są sprawy studentów i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej. Problematyka ta w związku z reformą nauki i szkolnictwa wyższego oraz z połączeniem z autonomią szkół wyższych będzie stanowić istotne wyzwanie dla uczelni. 

Nasze zainteresowanie koncentrujemy również wokół oceny parametrycznej, akademickiego prawa pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Możemy pochwalić się realnym doświadczeniem w obszarze budowania współpracy z interesariuszami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi oraz działaniami ukierunkowanymi na komunikację i promocję wydziału.

Możemy pochwalić się realnymi osiagnięciami w zakresie działalności naukowo-szkolniowej, z uwzględnieniem konferencji, których celem jest forum wymiany dobrych praktyk i kształcenie kadr zarządzających uczelniami - zarówno na szczeblu centrum, jak i w obrębie wydziału, instytutu itd. Wskazać należy na inicjatywy, integrujące środowisko akademckie, gromadzące z roku na rok przedstawicieli uczelni i instytów z całej Polski:

Równolegle organizujemy seminaria, szkolenia i warszaty otwarte, głównie 1- i 2-dniowe. Kolejnym obszarem naszej działalności są szkolenia zamawiane. Odbywają się przede wszystkim w siedzibie uczelni, a program ustalany jest w ścisłej współpracy z Zamawiającym, w oparciu o analizę regulaminów i innych aktów prawnych. Cechuje nas wysoka jakość, a także umiarkowana cena.

Zapraszamy do kontaktu!

mgr Jacek Pakuła
tel. 604 64 35 54
e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl