Logo-jacek

 

Kurs pt. Stypendium socjalne dla studentów - wyzwania w roku akademickim 2021/2022 - II edycja

Data: kurs obejmujący łącznie trzy poniedziałkowe spotkania: 15, 22 i 29 listopada 2021 r. w godz. 8.30-11.20,

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

 

Kurs adresowany jest do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów, posiadających nieco większe doświaczenie, w szczególności do osób, które brały udział w poprzednich edycjach kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne.

 

Program koncentruje się wokół wybranych problemów. Formuła zajęć opiera się na następującym układzie:

 • pierwsze zajęcia odbywają się w poniedziałek, 15 listopada br. Obejmują wybrane tematy (szczegółowy program poniżej). W tym samym dniu Uczestnik otrzymuje dostęp do nagrania z webinaru i do czwartku 18 listopada br. przesyła swoje pytania, dotyczące treści już omówionych, jak również zgłasza tematy, które "ma na biurku" budzące wątpliwosci, jak je rozwiązać;
 • drugie zajęcia zaczynają się od omówienia łamigłówek i wyjaśnień dyskusyjnych zagadnień, następnie realizowany jest program przypisany dla 2. dnia; w tym samym dniu - 22 listopada br. - Uczestnicy otrzymują dostęp do nagrania i do czwartku - 25 listopada br. mogą przysyłać swoje pytania, dotyczące treści omówionych oraz nowe tematy, te "biurkowe";
 • trzecie zajęcia odbywają się w dniu 29 listopada br. - omawiane są łamigłówki i kolejne zagadnienia; Uczestnicy otrzymują dostęp do nagrania i do czwartku - 2 grudnia br. mogą zgłaszać swoje łamigłówki - na które otrzymają odpowiedź do dnia 10 grudnia br. 

 

Program obejmuje (dopuszcza się uzupełnienie o nowe treści):

I dzień:

 • okres 6 lat w dostępie do pomocy materialnej
 • tzw. pit dla młodych 
 • świadczenia w ramach anty-covid a dochód w rodzinie studenta
 • utrata dochodu z powodu covid
 • pojęcie rodziny studenta a pomoc osób trzecich

II dzień:

 • obowiązek alimentacyjny a uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne
 • gospodarstwo rolne i jego dzierżawa
 • samodzielność finansowa studenta
 • zaświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny
 • reguła trzech pytań a udokumentowanie źródeł utrzymania

III dzień:

 • dochody pomijane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • fakt a prawo, czyli dochody utracone i uzyskane 
 • dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • słuszność w prawie a nadużycie uprawnienia, czyli jak napisać uzasadnienie decyzji

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłata - udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu - za udział we wszystkich trzech dniach kursu wynosi: 600 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych); płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

 

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl