Logo-jacek

Webinar pt. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów

Data: 1 grudnia br., godz. 8.30-11.15.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj).
Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu).

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uwaga, program zostanie zaprezentowany w dniu 30 października br. uwzględniając najnowsze orzecznictwo  Naczelnego Sądu Administracyjnych i będzie on na bieżąco aktualizowany

 

Program obejmuje (aktualizacja wkrótce):

  •  

Opłaty obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu. Koszt z tytułu udział w webinarze wynosi 250 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl