Logo-jacek

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.

warunki uczestnictwa

 

  1. Rejestra trwa od dnia 12 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie konferencji (formularz on-line). Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany przez rejestrujacego.
  3. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
  4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 16 marca 2018 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 17 marca br. do 24 marca br. – uczestnik ponosi 30% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu; rezygnacja w terminie od 25 marca br. do 1 kwietnia br. - uczestnik ponosi 50 % kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 1 kwietnia br., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  6. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  7. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z Organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą Organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z Organizatorem.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.