Logo-jacek

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich

Łódź, 14-16 maja 2018 r.

warunki uczestnictwa

 

  1. Rejestra trwa od dnia 16 marca 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie konferencji (formularz on-line). Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany przez rejestrujacego.
  3. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
  4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 23 kwietnia 2018 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 24 kwietnia br. do 27 kwietnia br. – uczestnik ponosi 30% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu; rezygnacja w terminie od 28 kwietnia br. do 4 maja br. - uczestnik ponosi 50 % kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 4 maja br., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  6. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  7. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z Organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą Organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z Organizatorem.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.