Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

Toruń, 17-19 marca 2020 r.

warunki uczestnictwa

 

  1. Rejestra trwa od dnia 27 stycznia 2020 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza dostępnego w edytowalnym formacie Word, przesłanego do organizatora na adres: pracownia@fpm.edu.pl
  3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane przez organizatora na adres e-mail podany przez zgłaszającego.
  4. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 12 lutego 2020 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 13 do 28 lutego 2020 r. – uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 28 lutego 2020 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z organizatorem.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.