Logo-jacek

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich

Toruń 27-29 czerwca 2022 r.

warunki uczestnictwa

 

  1. Rejestra trwa do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza dostępnego w edytowalnym formacie Word, przesłanego do organizatora na adres: jacekpakula@ipswin.pl
  3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane przez organizatora na adres e-mail podany przez zgłaszającego.
  4. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 18 czerwca 2022 r. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie od 19 do 22 czerwca 2022 r. – uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 22 czerwca 2022 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: jacekpakula@ipswin.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z organizatorem.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.