Logo-jacek

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Toruń, 11-13 marca 2019 r.

warunki udziału

 

 1. Rejestra trwa od dnia 17 grudnia 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 10 lutego 2019 r. do godz. 12.00.
 2. Rejestracja dokonywana jest za pomocą formularza dostępnego w edytowalnym formacie Word, przesłanego do organizatora na adres: pracownia@fpm.edu.pl
 3. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konferencji, którego dowodem jest potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany przez rejestrujacego.
 4. Potwierdzenie udziału w konferencji przesyłane jest w ciągu 24 godzin - w przypadku braku takiej wiadomości prosimy o kontakt.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia wraz z informacją w przedmiocie płatności uczestnik powinien uiścić należną opłatę.
 6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 31 stycznia 2019 r. - uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów; rezygnacja w terminie od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego 2019 r. – uczestnik ponosi 50% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
 7. Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: pracownia@fpm.edu.pl - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji. W przypadku braku takiego potwierdzanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 604 64 35 54.
 8. W przypadku wcześniejszego zamknięcia rejestracji przyjmuje się następujący harmonogram rezygnacji: w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia rejestracji możliwa jest rezygnacja bez kosztów; w terminie 8-14 dzień - rezygnacja z obowiązkiem uiszczenia 30% kwoty przypisanej do zgłoszenia (wariant I, II lub III), rezygnacja od 15 do 29 dnia oznacza obowiązek uiszczenia 50 % kwoty jw.; rezygnacja od 30 dnia generuje obowiązek uiszczenia pełnych kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 9. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego, w porozumieniu z organizatorem – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z organizatorem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
 11. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.