Logo-jacek

Program I seminarium koncentruje się wokół podstaw prawnych rozpatrywania spraw studenckich. Chodzi tu o aktualne przepisy, ale i tzw. kamienie milowe orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Tegoroczna edycja obejmuje również szczegółowe omówienie problemów stanowiących przedmiot wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie zapadły w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 6 grudnia 2017 r. Tak zakreślony okres wynika z faktu, że w wielu uczelniach we wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana władz.
Adresatami seminarium są P.T. Prorektorzy ds. studenckich; Prodziekani ds. studenckich; Kierownicy studiów doktoranckich; Kierownicy i Pracownicy działów spraw studenckich, działów prawnych, dziekanatów; Członkowie komisji stypendialnych i komisji rekrutacyjnych; Przedstawiciele władz samorządów studenckich i doktorantów.
Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj (szczegóły).