Logo-jacek

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?, które odbędzie się w Łódzi w dniach 30-31 maja br.

Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na przeobrażenia systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane na jakość kształcenia oraz potrzeby rynku pracy. Chodzi tu nie tylko o rosnące wymagania ze strony pracodawców, ale przede wszystkim na oczekiwania studentów związane z jak największym upraktycznieniem studiów.

Złożony charakter tytułowego zagadnienia sprawa, że seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia i współpracę z pracodawcami – ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów i opiekunów ds. praktyk studenckich. Niewątpliwie proces współpracy uczelni z pracodawcami generuje konieczność współdziałania wielu podmiotów i z tego powodu zapraszamy do udziału również P.T. prorektorów, prodziekanów, pełnomocników i członków komisji ds. jakości, jak również przedstawicieli biur karier.

Cechą charakterystyczną naszych projektów jest najwyższa – akademicka jakość oraz stanowczo umiarkowana cena w porównaniu do ofert komercyjnych. Program seminarium uwzględnia m.in. case-study, część warsztatową, dyskusję oraz czas na pytania, co przesądza o atrakcyjności prezentowanej oferty. Nie bez znaczenia jest tu osoba wykładowcy – zaproszenie do współpracy przyjął Pan Marcin Wojtkowiak, przedsiębiorca-praktyk, ekspert oraz koordynator ds. współpracy z pracodawcami PKA, znawca tytułowej problematyki.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja udział w seminarium rozpocznie się w dniu 25 kwietnia br. i potrwa do wyczerpania limitu miejscu – nie dłużej niż do dnia 20 maja br.


Do zobaczenia w Łodzi!
Jacek Pakuła