Logo-jacek

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, rejestracja udziału w seminarium pt. "Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?" została zamknięta.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach seminarium zapraszamy do zapisania się na bezpłatny Newsletter FPM, dzięki czemu Państwa adres e-mail trafi do bazy osób, które w pierwszej kolejności otrzymają informację o inicjatywach w przedmiocie nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?
Miejsce i czas: Łódź, dn. 30-31 maja 2017 r. (zajęcia w godz.: I dzień od 12 do 18; drugi dzień od 9 do 15)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie? (Łódź, dn. 30-31 maja 2017 r.).

Jest to kolejne przedsięwzięcie z cyklu pn. Forum Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypomnieć należy, że na początku kwietnia br. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, zaś w czerwcu odbędzie się VI edycja największego branżowego wydarzenia nt. pomocy materialnej dla studentów.

Organizatorem seminarium jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła.

Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na przeobrażenia systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane na jakość kształcenia oraz potrzeby rynku pracy. Chodzi tu nie tylko o rosnące wymagania ze strony pracodawców, ale przede wszystkim na oczekiwania studentów związane z jak największym upraktycznieniem studiów.

Złożony charakter tytułowego zagadnienia sprawa, że seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia i współpracę z pracodawcami – ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów i opiekunów ds. praktyk studenckich. Niewątpliwie proces współpracy uczelni z pracodawcami generuje konieczność współdziałania wielu podmiotów i z tego powodu zapraszamy do udziału również P.T. prorektorów, prodziekanów, pełnomocników i członków komisji ds. jakości, jak również przedstawicieli biur karier.

Cechą charakterystyczną naszych projektów jest najwyższa – akademicka jakość oraz stanowczo umiarkowana cena w porównaniu do ofert komercyjnych. Program seminarium uwzględnia m.in. case-study, część warsztatową, dyskusję oraz czas na pytania, co przesądza o atrakcyjności prezentowanej oferty. Nie bez znaczenia jest tu osoba wykładowcy – zaproszenie do współpracy przyjął Pan Marcin Wojtkowiak, przedsiębiorca-praktyk, ekspert oraz koordynator ds. współpracy z pracodawcami PKA, znawca tytułowej problematyki.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja udział w seminarium rozpocznie się w dniu 25 kwietnia br. i potrwa do wyczerpania limitu miejscu – nie dłużej niż do dnia 20 maja br. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl

Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?

Ramowy program seminarium:
Pierwszy dzień (zajęcia w godz. 12-18)

  1. Praktyki studenckie w przepisach prawa (profil ogólnoakademicki i profil praktyczny)
  2. Projektowanie praktyk i wpisanie ich w program studiów (efekty kształcenia, wymiar czasowy, konsultacje z pracodawcami, konstruowanie programów praktyk)
  3. Realizacja i przebieg praktyk studenckich
  4. Weryfikacja efektów kształcenia
  5. Ocena programu praktyk, jakości ich realizacji oraz metod doskonalenia – ewaluacja i kontrola
  6. Warsztat – opracowanie skutecznego systemu kontroli praktyk

Drugi dzień (zajęcia w godz. 9-15)

  1. Warsztat – opracowanie narzędzi służących weryfikacji efektów kształcenia dla praktyk
  2. Praktyki studenckie – przykłady sprawdzonych rozwiązań
  3. Podsumowanie

Prowadzący: mgr Marcin Wojtkowiak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, socjolog, przedsiębiorca, od 2006 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, doradztwem oraz zarządzaniem projektami unijnymi. Ekspert oraz Koordynator ds. współpracy z pracodawcami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W charakterze eksperta współpracuje także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Autor bądź współautor artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Kierownik i koordynator prac zespołów badawczych w kilkudziesięciu projektach badawczych i ewaluacyjnych, w tym kilkunastu dotyczących szkolnictwa wyższego. Od 2006 r. radny, a od 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych – z zakresu rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, badania rynku pracy i edukacji, wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym oraz procesów zapewniania jakości kształcenia.

Udział w 2-dniowym seminarium wiąże się z odpłatnością w kwocie: 690 zł. (osoby reprezentujące wydziały, których przedstawiciele wzięli udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich: 640 zł.; VAT zw.). Ww. cena obejmuje:
- certyfikat i materiały konferencyjne;
- dwa obiady i serwis kawowy;
- spacer po ul. Piotrkowskiej pod opieką przewodnika połączony z kolacją.
Osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu (pok. 1 os. – 130 zł. - w tym należy należy w polu formularza pn. Uwagi wpisać informację o potrzebie noclegu).

Opłata związana z uczestnictwem w seminarium powinna być dokonana do dnia 20 maja 2017 r. na rachunek bankowy:
Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP: 7732128973
nr rachunku: 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Praktyki + imię i nazwisko + reprezentowana jednostka (np. Praktyki Jacek Pakuła UMK w Toruniu).

Osoba kontaktowa: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


Dane do faktury (prosimy o upewnienie się, czy dane są prawidłowe):