Logo-jacek

Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania stypendium

Rejestracja na szkolenie w dniu 8 czerwca 2020 r. (zajęcia w godz. 11.00-14.00)
Rejestracja na szkolenie w dniu 15 czerwca 2020 r. (zajęcia w godz. 9.00-12.00)

 

Cel szkolenia: omówienie zasad wydawania decyzji stypendialnych z uwzględnieniem  przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy z dnia 31 marca 2020 r. i ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Program:

 • Wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania stypendium
 • Specyfika wybranych postępowań stypendialnych:
  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
 • Terminy w postępowaniach stypendialnych
  • termin do złożenia wniosku
  • zawieszenie i wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu
  • tzw. odmrożenie terminów na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.
 • Postępowanie dowodowe w przedmiocie przyznania stypendium
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • Zakończenie postępowania stypendialnego
 • Przykładowe rozstrzygnięcia i ich uzasadnianie

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu):
proponujemy pakiet w ramach szkoleń:
Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania stypendium; Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta - przeliczanie dochodu utraconego i dochodu uzyskanego; Postepowanie w przedmiocie przyznania zapomogi:

 • udział w jednym szkoleniu = 179 zł;
 • pakiet dwóch dowolnie wybranych szkoleń: 299 zł (1 szkolenie = 149,50 zł);
 • pakiet trzech szkoleń = 399 zł (1 szkolenie = 133 zł).

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl