Logo-jacek

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów a tzw. tarcze antykryzysowe

Rejestracja na szkolenie w dniu 16 czerwca 2020 r. (zajęcia w godz. 9.00-12.00)

 

Cel szkolenia: omówienie zmian wprowadzonych do systemy pomocy materialnej na podstawie przepisów tzw. tarcz antykryzysowych, z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także ustawy z dnia 31 marca 2020 r. i ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Program:

 • zmiany w funduszu stypendialnym
 • szczególne uprawienie rektora
 • przesłanki przyznania zapomogi
 • wyłączenie stosowania wybranych przepisów w przedmiocie przyznania zapomogi
 • możliwa modyfikacja formy i sposobu składania wniosków
 • zniesienie obowiązku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
 • wyłączenie stosowania dotychczasowej przesłanki negatywnej - tzw. 6 lat
 • nowe prawo a zmiana dotychczasowych decyzji administracyjnych
 • zmiany w katalogu dochodów utraconych
 • przedłużenie ważności orzeczeń na użytek stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zawieszenie i tzw. odmrożenie terminów postępowań w przedmiocie przyznania pomocy materialnej

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu) = 150 zł. (Vat zw. - podano cenę brutto), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl