Logo-jacek

Webinar: Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk a tzw. tarcza 2.0

Czwartek, 21 maja 2020 r., godz. 9.00-11.30/12.00
Rejestracja na webinar 21 maja 2020 r. godz. 9.00

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią - zapraszam do udziału w webinarze pt. Pomoc materialna dla doktorantow Polskiej Akademii Nauk a tarcza 2.0.

W dniach 29 i 30 kwietnia br. odbyły sie dwa spotkania, w których wzięło udział 200 uczestników reprezentujących niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce. Oba wydarzenia zebrały bardzo dobre oceny uczestników, co tylko zachęciło nas do uruchomienia trzeciej edycji, tym razem odpłatnej, projektu.

Tym razem nasz webinar adresujemy do P.T. Przedstawicieli insytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Dyrektorów, Zastępców Dyrektora, Kierowników i Sekretarzy Studium, Przewodniczących i Członków Komisji Stypendialnych.

Wyróżnikiem planowanego spotkania będzie rozszerzony program, uwzględniający nowe pytania, a także ograniczona liczba uczestników. Formuła pozwala również na zadawanie pytań.

Program webinaru jest obszerny. Uwzględniono w nim zarówno zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak również aktualne problemy związane z pomocą materialną. Przede wszystkim - zamiast zwykłego cytowania przepisów i rozważań teoretycznych, zwracamy uwagę na praktyczne problemy i wskazujemy możliwe rozwiązania. Niekiedy autonomia szkolnictwa wyższego dopuszcza rózne warianty, ale w pewnych wypadkach prawidłowe działanie jest tylko jedno. Warto znać te zasady, aby uniknać zarzutów, że organ narusza prawo.

Spotkanie odbędzie się w sprawdzonej formule online, przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.

Program obejmuje m.in.:

 • szczególne uprawienie dyrektora;
 • przesłanki przyznania zapomogi;
 • wyłączenie stosowania wybranych przepisów w przedmiocie przyznania zapomogi;
 • możliwa modyfikacja formy i sposobu składania wniosków;
 • zniesienie obowiązku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
 • wyłączenie stosowania dotychczasowej przesłanki negatywnej - tzw. 6 lat;
 • nowe prawo a zmiana dotychczasowych decyzji administracyjnych;
 • zmiany w katalogu dochodów utraconych;
 • przedłużenie ważności orzeczeń na użytek stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • dodatkowe pytania i odpowiedzi.

Formuła spotkania zakłada rozpoczęcie webinaru o godz. 9.00 w dniu 21 maja br.
Przewidywany czas trwania webinaru: 90 minut - przerwa (10 minut) - 60 minut. Planowane zakończenie webinaru powinno nastąpić między 11.30 a 12.00 (w zależności od pytań i dyskusji).

Zaproszamy do zapoznania się z zasadami udziału

Dbając o komfort uczestników proponujemy spotkanie w niewielkim gronie, aby każdy mógł zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi. Istnieje możliwość przesłania pytań przed webinarem na adres: pracownia@fpm.edu.pl

Planujemy również w dniu 19 maja br. zorganizować krótkie spotkanie online w celu przetestowania webinaru.

Webinar jest odpłatny = 150 zł (brutto). Możlliwe jest wniesienie opłaty po webinarze na podstawie faktury do zapłaty. Szczegóły dot. płatności otrzymają Państwo w odrębnej wiadomości.

Opłata obejmuje:

 • udział w spotkaniu w niewielkim gronie (ograniczona liczba uczestników),
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat (przesłany w formacie pdf),
 • dostęp do dedykowanych webinarów tematycznych,
 • konsultacje z zakresu pomocy materialnej (również w terminie późniejszym).

Prelegent: mgr Jacek Pakuła.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: jacekpakula@fpm.edu.pl lub tel. 604 64 35 54.

Formularz rejestracji dostępny jest pod podanym niżej adresem (przekierowanie do platformy ClickMeeting). Uczestnik zostanie poproszony m.in. o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu na wypadek, gdyby e-mail został wpisany błędnie.

 

Rejestracja na webinar 21 maja 2020 r. godz. 9.00