Logo-jacek

W dniach 20-21 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk.
Program seminarium poświęcony był tytułowej problematyce przyznawania stypendiów i zapomóg, w tym stypendiom doktoranckim z uwzględnieniem odrębnych reguł prawnych, jakie obowiązują w instytutach naukowych PAN. Omówiono również zmiany w przepisach postępowania administracyjnego, które weszły w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. oraz planowane zmiany z zakresie zasad obliczenia dochodu. W ramach zajęć warsztatowych P.T. Uczestnicy mieli za zadanie obliczyć dochód w rodzinie doktoranta na postawie wniosku w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego. Seminarium spotkało się z pozytywną oceną uczestników (4,8 w skali 1-5).