Logo-jacek

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Pomoc materialna dla doktorantów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2016 r.

Adresatami są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych - kierownicy studiów, członkowie komisji doktoranckich, członkowie komisji stypendialnych itd.
Program zajęć, przygotowany przez mgra Jacka Pakułę, uwzględnia zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 października 2016 r.
Uwaga! Liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń; potwierdzamy termin zajęć.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.
Zapraszamy do udziału!

Pobierz materiał informacyjny