Logo-jacek

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 14-16 maja 2018 r. w Łodzi odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich!

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu naszej Pracowni. 

Patronat nad Konferencją objęli: Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani Profesor Agnieszka Liszowska, a także Krajowa Reprezentacja Doktorantów i miesięcznik Forum Akademickie.

Pierwsza edycja konferencje skupiona jest wokół problematyki odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów (rekrutacja, tok studiów, pomoc materialna). Dopełnienie stanowią: projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0 oraz legislacja akademicki z uwzględnieniem roli P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. Wykład otwierający konferencję, poświęcony wybranym problemom dotyczącym doktorantów w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wygłosi Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orzekający m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji.