Logo-jacek

Z przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Marek Zirk-Sadowski zgodził się objąć patronatem honorowym organizowane przez nas dwa projekty, tj. II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Prodziekanów ds. Studenckich (Toruń, 16-18 kwietnia 2018 r.) oraz VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 28-30 maja 2018 r.).