Logo-jacek

W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich.
Wezmą się w niej udział - zgodnie z tytułem konferencji - P.T. Prodziekani reprezentujący ośrodki akademickie w całej Polsce. Program konferencji uwzględnia takie zagadnienia jak odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wydawania decyzji wydawanych w toku studiów, pomoc materialną, odpowiedzialność dyscyplinarną i współpracę z pracodawcami.
Rejestracja udziału w konferencji została zamknięta w dniu 7 marca br. Uczestnicy konferencji otrzymali - za pośrednictwem e-mail - komunikat organizacyjny.
Do zobaczenia w Łodzi!