Logo-jacek

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminariów pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędą się w Poznaniu (28 lutego br.), Warszawie (1 marca br.) i w Krakowie (2 marca br.)
Adresatami seminarium są P.T. Pracownicy szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, zajmujący się przyznawaniem pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 i art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendium doktoranckich i tzw. stypendiów projakościowych. Chodzi tu zwłaszcza o kierowników działów spraw studenckich, pełnomocników ds. pomocy materialnej, przewodniczących i członków komisji stypendialnych, a także prawników przygotowujących projekt odpowiedzi na skargę czy skargę kasacyjną.
Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Dopełnieniem ma być prezentacja wstępnych założeń środowiskowego projektu regulacji w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Z powyższych względów seminaria adresowane są do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W szczególności chodzi tu o przewodniczących i członków komisji stypendialnych, jak również kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej, czy przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów.
Uwaga! Rejestracja rusza w dniu 1 lutego br.; liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www:

Zapraszamy do udziału!
Pobierz materiał informacyjny