Logo-jacek

 

Webinar pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. zerowe dochody II edycja

Data: kurs 2-dniowy obejmujący łącznie dwa spotkania: 26 i 28 kwietnia br. w godz. 8.30-11.15

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół sytuacji studentów ubiegajacych się o stypendium socjalne, a jednocześnie wykazujących niewielkie, albo wręcz zerowe dochody. Podczas spotkania zostaną omówione stany faktyczne, w których studenci powoływali się na otrzymywanie pomocy ze strony osób, które np. nie są zaliczane do rodziny studenckiej, jednocześnie podtrzymujac chęć ubiegania się o stypendium socjalne. Zaprezentowane zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje jak należy postępować z takimi wnioskami.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • dochód jako przesłanka pozytywna ubiegania się o stypendium socjalne
 • obowiązek współdziałania studenta z  organem przyznającym pomoc
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
 • stan faktyczny a ocena prawna przyjęta przez organ stypendialny
 • wyjaśnienia studentów a ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • przykładowe uzasadnienia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu). Zgodnie z przyjętą formułą przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (z wyjątkiem kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl