Logo-jacek

 

Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne (II edycja)

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Terminy webinarów (kurs obejmuje cztery spotkania, każde w godz. 8.30-11.10):

 • 20 października br. (wtorek)
 • 22 października br. (czwartek)
 • 26 października br. (poniedziałek)
 • 28 październikabr. (środa)

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

I dzień:

 • prawne podstawy pomocy materialnej
 • organy przyznające pomoc materialną
 • zasady postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • status studenta a dostęp do pomocy materialnej
 • przesłanki przyznania stypendium socjalnego i zwiększenia tego świadczenia
 • odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów

II dzień:

 • wniosek w przedmiocie przyznania stypendium
 • dokumenty ilustrujące dochód i sytuację materialną
 • przebieg postępowania
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej i udokumentowanie źródeł utrzymania
 • pojęcie rodziny studenta
 • tzw. samodzielność finansowa

III dzień:

 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • alimenty
 • dochody z zagranicy
 • tzw. dochody pomijane
 • postępowanie ze studentami wykazującymi zerowe dochody

IV dzień:

 • dochód i jego przeliczenia
 • dochód uzyskany i dochód utracony
 • obniżenie wynagrodzenia z powodu Covid-19 jako przesłanka utraty dochodu
 • przykłady uzasadnień na kanwie orzecznictwa sądów administracyjnych

Adresaci: P.T. Osoby rozpoczynają pracę ze stypendiami, powracające do pracy po przerwie, chcące uporządkować wiedzę. Omówione zostanie postępowanie z wnioskiem w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego z uwzględnieniem praktycznych przykładów i najnowszego orzecznictwa.

Opłata łączna za udział we wszystkich czterech dniach: 600 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych)

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: pracownia@fpm.edu.pl