Logo-jacek

 

Webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej (II edycja)

Data: 19 października 2020 r., godz. 12.00-14.40

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół wykładni art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przepis ten został wprowadzony z dniem 1 października 2019 r. i stanowi jedną z najistotniejszym zmian w zakresie pomocy materialnej.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • pobieranie versus studiowanie
 • od jakiej daty należy liczyć okres 6 lat
 • 6 lat obejmujące kształcenie na studiach bez względu na ich poziom, czy każdy stopień liczony oddzielnie
 • okres 6 lat przypisany do studenta, czy do każdego świadczenia oddzielnie
 • 6 lat związane z rokiem akademickim, 12 semestrów czy 72 miesiące
 • okres 6 lat istotny tylko dla studentów, czy również dla doktorantów i studentów zagranicznych
 • najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie wykładni art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu). Zgodnie z przyjętą formułą przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (z wyjątkiem kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl