Logo-jacek

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. III OSK 3219/21 (pobierz)

 

Webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej z uwzględnieniem najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Data: 16 kwietnia br., godz. 8.30-11.15

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wokół wykładni art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przepis ten został wprowadzony z dniem 1 października 2019 r. i stanowi jedną z najistotniejszym zmian w zakresie pomocy materialnej. W ostatnim czasie uczelnie coraz częściej otrzymyją raporty POLON-u, z których wynika, że student otrzymał świadczenie z naruszeniem przepisów. Taki alert ma wpływ na podjęcie postępowania wznowieniowego, ale nie musi prowadzić do uchylenia poprzedniej decyzji. Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie 31 wyroków WSA i NSA odnoszących się do tytułowego okresu 6 lat.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • aktualne orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (30) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (1)
 • raport POLON-u a wznowienie postępowania administracyjnego
 • pobieranie versus studiowanie
 • sposób obliczania 6 lat:
  • od kiedy?
  • dla wszystkich świadczeń wspólnie, czy oddzielnie?
  • student, czy kierunek i poziomy studiów?
  • rok akademicki, semestr, czy miesiące?
 • odpowiednie stosowanie do doktorantów, studentów zagranicznych

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu). Zgodnie z przyjętą formułą przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (z wyjątkiem kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych; płatność po szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl