Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

 

najbliższe webinary w okresie kwiecień-maj 2021 r.:

 • Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. zerowe dochody II edycja:
 • Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze II edycja:
  • kurs 2-dniowy obejmujący spotkania: 26 i 28 kwietnia br. szczegóły
 • Rekrutacja do szkoły doktorskiej:
  • kurs 2-dniowy obejmujący spotkania: 27 i 29 kwietnia br. szczegóły
 • Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne IV edycja:
 • Regulamin świadczeń dla studentów:
  • kurs dwudniowy: 15 i 17 czerwca br. szczegóły
 • Tryby nadzwyczajne a pomoc materialna dla studentów
  • kurs 3-dniowy obejmujący spotkania: 22, 24 i 29 czerwca br. szczegóły

Cykl webinarów 1-dniowych tematycznych:

 • webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej z uwzględnieniem najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (szczegółowe informacje) 16 kwietnia br.
 • webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych - szczegóły 19 kwietnia br.
 • webinar pt. Zasady przeliczania dochodu utraconego i uzyskanego z uwzględnieniem obniżenia wynagrodzenia spowodowanego Covid-19 (szczegółowe informacje) 21 kwietnia br.
 • webinar pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego - szczegóły 11 maja br.
 • webinar pt. Stypendium rektora (szczegółowe informacje) 18 maja br.
 • webinar pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora - szczegóły 19 maja br.
 • webinar pt. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga (szczegółowe informacje) 20 maja br.
 • webinar pt. Pojęcie rodziny studenta, tzw. samodzielność finansowa i dochody pomijane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 21 czerwca br. (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Wybrane problemy obliczania dochodu w rodzinie studenta 23 czerwca br. (szczegółowe informacje)

Wkrótce:

 • webinar pt. Stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe - szczegóły