Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

w ramach bloku szkoleniowego pt. Pomoc materialna dla studentów zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach:

Szczegółowe informacje zostaną udostępnione w dniu 28 września br.

 • kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne; cykl 4 spotkań: 13 X, 15 X, 20 X i 22 X; każde ze spotkań w godz. 12.00-14.40 (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej (szczegółowe informacje) 12 X br. godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Stypendium rektora (szczegółowe informacje) 14 X br., godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Wybrane problemy obliczania dochodu w rodzinie studenta (szczegółowe informacje) 16 X br., godz. 14.00-14.40
 • webinar pt. Zasady przeliczania dochodu utraconego i uzyskanego z uwzględnieniem obniżenia wynagrodzenia spowodowanego Covid-19 (szczegółowe informacje) 19 X br. godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Pojęcie rodziny studenta, tzw. samodzielność finansowa i dochody pomijane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegółowe informacje) 21 X br., godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. zerowe dochody (szczegółowe informacje) 23 X br. godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (szczegółowe informacje) 26 X br. godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Zasady pracy organów stypendialnych (szczegółowe informacje) 27 X br., godz. 12.00-14.40
 • webinar pt. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga (szczegółowe informacje) 28 X br. godz. 12.00-14.40

Listopad:

 • webinar pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego (szczegóły wkrótce)
 • webinar pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora (szczegóły wkrótce)
 • webinar pt. Wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Uchylenie i zmiana decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (szczegóły wkrótce)
 • webinar pt. Stwierdzenie nieważności decyzji w przedmicie przyznania pomocy materialnej (szczegóły wkrótce)
 • webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sadów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Aktualne kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie obliczania dochodu (szczegółowe informacje)
 • kurs pt. Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze (szczegółowe informacje)

Grudzień:

 • webinar pt. Najnowsze orzecznictwo sadów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (szczegółowe informacje)

 

Jednocześnie przypominamy, że formuła naszych zajęć oparta jest na spotkaniach, gdzie każde z nich trwa około 160 minut (I część = 90 minut; przerwa=10 minut; II część = 60 minut).