Logo-jacek

 

Szanowni Państwo,

w ramach bloku szkoleniowego pt. Pomoc materialna dla studentów zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach:

 • Pomoc materialna dla studentów - postępowanie odwoławcze (9-10 XII br.) - szczegóły
 • Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego (3 XII br.) - szczegóły
 • Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora (4 XII br.) - szczegóły
 • Uchylenie i zmiana decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów (7 XII br.) - szczegóły
 • Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (8 XII br.) - szczegóły

Uruchomiona została również rejestracja udziału w kursie pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne III edycja - styczeń 2021 r. - cykl czterech spotkań (wstępna data to 19 I, 21 I, 26 I i 28 I 2021 r.) szczegóły

 

Wkrótce (2021) m.in.:

 • webinar pt. Policzyć niepoliczalne, czyli upływ okresu 6 lat jako przesłanka negatywna przyznania pomocy materialnej (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Wybrane problemy obliczania dochodu w rodzinie studenta (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Pojęcie rodziny studenta, tzw. samodzielność finansowa i dochody pomijane w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Trudna sytuacja materialna, czyli jak postępować ze studentami wykazującymi tzw. zerowe dochody (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Zasady przeliczania dochodu utraconego i uzyskanego z uwzględnieniem obniżenia wynagrodzenia spowodowanego Covid-19 (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Stypendium rektora (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Zasady pracy organów stypendialnych (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej (szczegółowe informacje)
 • webinar pt. Stwierdzenie nieważności decyzji w przedmicie przyznania pomocy materialnej (szczegóły wkrótce)

Jednocześnie przypominamy, że formuła naszych zajęć oparta jest na spotkaniach, gdzie każde z nich trwa około 160 minut (I część = 90 minut; przerwa=10 minut; II część = 60 minut).