Logo-jacek

Webinar pt. Regulamin świadczeń dla studentów

Data: kurs 2-dniowy obejmujący spotkania w dniach 1 i 5 lipca br., w godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za proces przyznawania pomocy materialnej dla studentów, uczestniczące w pracach nad regulaminami świadczeń, aktami wykonawczymi itd.

Program obejmuje m.in.:

 • warunki ustawowe a szczegółowe kryteria przyznawania pomocy materialnej
 • budowa regulaminu świadczeń dla studentów
 • katalog świadczeń
 • organy przyznające pomoc materialnej
 • model postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej
 • stypendium socjalne i zakres odpowiedniego stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • stypendium rektora a tworzenie list rankingowych
 • szczegółowe regulacje związane z zapomogą
 • termin do złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • procedura zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu).

Udział wyłącznie w kursie pt. Regulamin świadczeń dla studentów wynosi 380 zł (Vat zw., opłata całościowa za 2-dni szkolenia).

Dla wygody P.T. Uczestników przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (1 dzień = 1 webinar):

 • udział w jednym webinarze = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych. Przykładowo więc 1 os. korzystająca z kursu pt. Regulamin świadczeń dla studentów oraz z webinaru pt. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych powinna uiścić opłatę w kwocie 540 zł (3 dni webinarowe).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl