Logo-jacek

 

Webinar pt. Wybrane problemy obliczania dochodu w rodzinie studenta

Data: 23 czerwca br., godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Tematyka webinaru koncentruje się wybranych - aktualnych problemów związanych z obliczaniem dochodu w rodzinie studenta na użytek stypendium socjalnego.

Program obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • przychody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. pit dla młodych)
  • sposób dokumentowania przychodów w ramach tzw. pit dla młodych
  • obliczanie dochodu z tytułu tzw. pit dla młodych
  • warunki utraty i uzyskania przychodów w ramach tzw. pit dla młodych
 • gospodarstwo rolne
  • pojęcie gospodarstwa rolnego
  • umowa dzierżawy
 • alimenty
  • dokumenty alimentacyjne
  • sposób przeliczania alimentów uzyskanych w ramach egzekucji
  • świadczenia równoważne
  • utrata alimentów
  • odliczanie alimentów na rzecz innych osób
  • egzekucja zaległości alimentacyjnych a możliwość ich odliczenia
 • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • obliczanie dochodu z roku poprzedzającego okres stypendialny
  • dokumentowanie wysokości dochodów uzyskanych po roku poprzedzającym okres stypendialny
 • odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych a dochód z tytułu 13. emerytury

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie stypendiów i zapomóg, w szczególności P.T. Przewodniczący komisji stypendialnych, Pełnomocnicy ds. pomocy mateterialnej, Kierownicy działów ds. pomocy materialnej, a także Prodziekani i Prorektorzy ds. Studenckich.

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu). Zgodnie z przyjętą formułą przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby wybranych szkoleń (z wyjątkiem kursu pt. Pomoc materialna dla studentów - stypendium socjalne):

 • udział w jednym webinarze (1 dzień) = 200 zł
 • pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
 • pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
 • pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
 • pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
 • pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar); każde kolejne szkolenie: 150 zł/1 webinar.

Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych.

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl