Logo-jacek

 

Webinar pt. Tryby nadzwyczajne a pomoc materialna dla studentów

Data: kurs 3-dniowy obejmujący spotkania w dniach: 22 czerwca, 24 czerwca i 29 czerwca br., w godz. 8.30-11.20

Rejestracja odbywa się za pośrednictwiem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting (kliknij tutaj). Osoby chcące wziąć udział w webinarze zostaną poproszone o podanie m.in. adresu e-mail (na który otrzymają Państwo potwierdzenie) oraz numeru telefonu (który będzie przydatny wyłącznie w celu potwierdzenia adresu)

Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie pomocy materialnej, w tym nadzór nad działalnością komisji stypendialnych.

Program obejmuje m.in.:

  • zasada trwałości decyzji ostatecznych
  • obowiązki organu i uprawnienia studenta
  • wznowienie postępowania administracyjnego
  • uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej
  • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
  • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
  • przepisy szczególne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • schematy postępowania
  • przykładowe rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji wydawanych w ramach trybów nadzwyczajnych

Opłaty: (obejmują udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu).

Udział wyłącznie w kursie pt. Tryby nadzwyczajne a pomoc materialna dla studentów wynosi 450 zł (Vat zw., opłata całościowa za 3 dni szkolenia).

Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
 

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl